NOS/Jeroen van Eijndhoven
NOS Nieuws

Bruins: nog steeds niet iedereen in zorg voorbereid op no-deal-brexit

Minister Bruins roept leveranciers van medische hulpmiddelen nog eens op zich voor te bereiden op een no-deal-brexit. Volgens Bruins hebben nog steeds niet alle fabrikanten, leveranciers en groothandels de noodzakelijke maatregelen genomen.

Bruins benadrukt dat Britse keuringsinstanties bij een no-deal geen deel meer uitmaken van het EU-systeem dat de kwaliteit en veiligheid van hulpmiddelen waarborgt.

Alleen nieuwe voorraden

De Europese Commissie heeft wel gezegd dat hulpmiddelen met een Europees certificaat van Britse keuringsinstanties die nu al in de handel zijn ook na een no-deal-brexit mogen worden gebruikt en verhandeld.

Maar dit geldt niet voor nieuwe voorraden van diezelfde producten die na 29 maart worden gefabriceerd, zegt de minister. "Want er kan dan geen toezicht meer worden gehouden op Britse keuringsinstanties die de veiligheid van deze producten beoordelen."

Ontheffingen

Bruins zegt dat problemen kunnen worden voorkomen als fabrikanten hun 'productdossier' overzetten van een Britse naar een door de EU erkende instantie.

De minister heeft de wettelijke bevoegdheid om in bepaalde gevallen ontheffingen te verlenen. Daardoor kunnen producten waarvan certificaten niet in de EU erkend worden tijdelijk in Nederland worden toegelaten. Maar dat kan alleen in zeer uitzonderlijke gevallen, als de continuïteit van de zorg in het geding is en er geen alternatieve producten voorhanden zijn.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl