NOS/Jeroen van Eijndhoven

De Europese Commissie geeft Britse medicijnen bij een no-deal-brexit toch toegang tot de Europese markt. Het gaat om een tijdelijke uitzondering op de regels voor de kwaliteitscontrole van medicijnen, en alleen onder strikte voorwaarden.

De maatregel moet voorkomen dat patiënten in Europa in de problemen komen, omdat hun medicijnen na 29 maart niet langer verkrijgbaar zijn. Bij een no-deal-brexit zal het Verenigd Koninkrijk van de een op de andere dag een zogenoemd 'derde land' worden. Medicijnen uit 'derde landen' worden alleen tot de EU toegelaten als ze in een EU-laboratorium zijn getest en in orde bevonden.

Veel medicijnfabrikanten lukt het niet om de laboratoriumtesten tijdig over te hevelen van het Verenigd Koninkrijk naar de EU, onder meer omdat de Europese laboratoria overbelast zijn. Dat gaat niet alleen om Britse fabrikanten, maar ook om fabrikanten uit EU-landen die hun medicijnen altijd in het Verenigd Koninkrijk lieten testen. Want ook die 'Britse' EU-certificaten worden bij een no-deal-brexit ongeldig.

Levensbedreigende situaties

De Europese Commissie geeft fabrikanten tot uiterlijk eind 2019 toegang tot de Europese markt, als ze kunnen aantonen dat ze alles hebben gedaan om hun medicijnen tijdig in de EU te laten testen. Maar het is aan de EU-lidstaten zelf om te besluiten of ze van deze uitzondering gebruik willen maken en welke medicijnen ze vervolgens toelaten.

Minister Bruins voor Medische Zorg heeft een lijst laten opstellen van medicijnen die bij een no-deal-brexit niet langer toegelaten dreigen te worden. Daar zitten ook 50 middelen bij die echt onmisbaar zijn, omdat ze gebruikt worden door kwetsbare patiënten of voor de behandeling van levensbedreigende aandoeningen. Het is nog niet duidelijk of deze 50 geneesmiddelen aan de strikte voorwaarden van de EU-uitzondering voldoen.

De vereniging van geneesmiddelenfabrikanten VIG is blij met de oplossing. "Het is goed dat de Europese Commissie meedenkt en ervoor zorgt dat patiënten niet in de problemen komen bij een no-deal," zegt een woordvoerder. Ze verwacht dat hiermee een grote stap wordt gezet bij het toelaten van de medicijnen op de lijst van minister Bruins.

De projectleider brexit van de Academische ziekenhuizen, Gerwin Meijer, reageert nog voorzichtig. "Het lijkt een positieve ontwikkeling, maar of dit alle problemen met de geneesmiddelen oplost is nog niet duidelijk." Hij probeert samen met het ministerie van VWS deze week uitsluitsel te krijgen hierover.

STER reclame