NOS Nieuws

KPN kiest voor soepelere procedures voor klanten met schulden

KPN heeft afspraken gemaakt met schuldhulpverleners om de rompslomp rond betalingsregelingen en incassoprocedures aanzienlijk te verminderen. Het stapelen van kosten wordt daarmee teruggebracht en betalingsregelingen worden sneller getroffen.

Het telecombedrijf heeft als eerste in Nederland een 'convenant nieuwe stijl' ondertekend met de vereniging voor schuldhulpverlening en sociaal bankieren NVVK. De afspraken gaan onder meer over de procedure rond een schikkingsvoorstel. De schuldhulpverlener kijkt naar hoeveel een schuldenaar kan terugbetalen zonder onder het bestaansminimum te komen. Na een bepaalde periode aflossen naar vermogen, meestal drie jaar, wordt het restant van de schuld kwijtgescholden.

Briefwisseling

"Een schuldhulpverlener stuurt nu nog een brief naar KPN met een voorstel voor een schikking. KPN bekijkt het voorstel en stuurt dan een brief terug met de goedkeuring. Die briefwisseling halen we er uit", zegt Jan-Willem Wits van de NVVK. "Feitelijk zegt KPN: we vertrouwen jullie, we gaan automatisch akkoord met het voorstel, die brieven zijn niet meer nodig."

Ook zal KPN incassoprocedures direct bevriezen als een schuldhulpverlener daarom vraagt. Zo wordt voorkomen dat incassokosten oplopen. Wits: "Bij mensen met schulden ligt er altijd wel een telefoonrekening op de stapel rekeningen die niet zijn betaald. Met KPN hebben we het proces van schuldregeling nu aanzienlijk versneld."

Voorbeeld

In Nederland hebben 1,4 miljoen mensen problematische schulden, of lopen het risico in financiële problemen te raken. Zo'n 200.000 mensen krijgen schuldhulpverlening via de gemeente.

De NVVK hoopt dat andere instanties het voorbeeld van KPN volgen. "Dat de Belastingdienst en het CJIB ook deze afspraken met ons willen maken, daar kunnen we alleen maar van dromen", zegt Wits. "Het is een dubbelzinnige situatie: er heerst brede politieke consensus over dat er meer geïnvesteerd moet worden in schuldhulpverlening, maar de overheid is zelf de hardste schuldeiser."

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl