Lelystad Airport
NOS Nieuws

Bewonersgroepen: openen Lelystad Airport voorbarig en onwettig

Het kabinetsbesluit om Lelystad Airport te openen is prematuur, in strijd met de wet en gebaseerd op inhoudelijk onjuiste uitgangspunten. Belangrijke kwesties zijn niet onderzocht en er is geen behoorlijke maatschappelijke kosten-baten-analyse gemaakt.

Dat zijn in een notendop de bezwaren die de bewonersgroepen, verenigd in SATL (Samenwerkende Actiegroepen Tegen Laagvliegen), opsommen in hun zogenoemde Zienswijze. Het stuk is vandaag bij het ministerie ingediend in verband met de lopende inspraakprocedure rond de luchthaven.

Dat de bewoners bezwaren hebben tegen de opening van Lelystad Airport is al langer duidelijk. Zij verzetten zich tot nu toe vooral tegen de laagvliegroutes die nodig zijn om verkeer van en naar Schiphol te ontwijken. In het nu ingediende document van ruim 200 pagina's brengen ze andere argumenten naar voren.

In strijd met de wet

De bewoners stellen dat al sinds 2008 bekend is dat het luchtruim van Nederland opnieuw moet worden ingedeeld om Lelystad Airport mogelijk te maken en dat het ministerie van Infrastructuur adviezen daartoe systematisch in de wind heeft geslagen. Het voorgenomen luchthavenbesluit is volgens de bewoners in strijd met Europese wet- en regelgeving, de Nederlandse Wet Luchtvaart en het Klimaatakkoord.

Het ministerie zou gebruik gemaakt hebben van verouderde methoden bij de berekening van geluidshinder en er is geen rekening gehouden met de cumulatie van lawaai uit al bestaande vliegroutes.

Verder zou er geen realistische schatting zijn gemaakt van het gevaar van vogel-aanvaringen, wat bij laagvliegen relevant is. In een groter verband is opening van Lelystad Airport - en dus groei van de luchtvaart - slecht voor het streven om de uitstoot van CO2 te verminderen, zo stelt SATL.

Rechter

De zienswijze van de bewonersgroepen moet door minister Van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat worden meegenomen in de procedure naar een definitief besluit over het vliegveld. Dat wordt in mei verwacht. Als dat ongunstig uitpakt voor de bewoners, ligt het voor de hand dat SATL naar de rechter stapt.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl