Het Rotterdamse bedrijf Aluchemie ANP

Miljoenenboete geëist tegen bedrijf Rotterdam om vervuiling

time icon

Het Openbaar Ministerie heeft een boete van ruim 11 miljoen euro geëist tegen het Rotterdamse bedrijf Aluchemie wegens milieuvervuiling. Het bedrijf stootte volgens het OM jarenlang veel meer zwaveldioxide uit dan was toegestaan.

In augustus 2017 werd het bedrijf door de rechtbank al op de vingers getikt en beboet met 150.000 euro wegens het produceren van meer uitstoot dan in de vergunning stond.

Het OM heeft vastgesteld dat Aluchemie jarenlang de norm bewust heeft overschreden omdat dat financieel aantrekkelijk was. Omdat andere bedrijven zich wel aan de norm houden, komt dat neer op het behalen van oneerlijk voordeel en concurrentievervalsing, zegt het OM.

Justitie neemt het het bedrijf kwalijk dat het eigen gewin zwaarder liet wegen dan de bescherming van het milieu tegen een te hoge uitstoot.

De rechtbank doet op 21 maart uitspraak in de zaak.

STER Reclame