Hitler bezoekt Duitse troepen op de grens met België
NOS Nieuws

Waarom Belgische nazi's nu nog steeds een pensioen van Hitler krijgen

Belgische collaborateurs en oud-leden van de Waffen-SS ontvangen nog steeds pensioenen uit Duitsland. Het gaat om 27 hoogbejaarde Belgen of hun weduwen die geld ontvangen. De collaborateurs ontvingen de pensioenen via een decreet van Hitler zelf en dat besluit is nooit teruggedraaid. Belgische politici willen dat anders. Vandaag wordt gestemd over een voorstel om verder onderzoek te doen naar deze praktijken.

Na de oorlog werden Belgische collaborateurs gestraft. De tijd dat ze in de gevangenis hebben gezeten, werd ook meegerekend als arbeidsduur. Hoe langer je in de gevangenis zat, hoe hoger het pensioen. Dat kon oplopen tot wel 1250 euro per maand, ontdekte onderzoeker Alvin de Coninck.

Schuldig en onschuldig

De namen van de ontvangers zijn bekend bij de Duitse ambassade in Brussel, maar vanwege strenge Duitse privacywetgeving worden die niet medegedeeld aan de Belgische regering. "Ik hecht heel veel waarde aan privacy hoor", zegt Dirk van der Maelen van de partij sp.a. "Maar er zijn momenten dat morele overwegingen zwaarder moeten wegen." Van der Maelen zit de commissie voor die over het voorstel stemt.

"Omdat het gevoelig is, zou er een wetenschappelijk comité moeten komen waar Belgen en Duitsers in zitten om de zaken zo objectief mogelijk te presenteren aan de regeringen." Dat is ook wat onderzoeker De Coninck hoopt: "De bedoeling is dat de mist verdwijnt uit dit dossier en dat men open kaart speelt."

Léon Degrelle (R) trad toe tot de Waffen-SS en ontving volgens De Coninck ook een pensioen

Hoogstwaarschijnlijk zijn of waren er ook Nederlanders die een dergelijk pensioen ontvingen, denkt De Coninck. "Uit Kamervragen van Pieter Omtzigt van enkele jaren geleden blijkt iets identieks. Maar het gaat me niet om de individuen", benadrukt hij. "Het gaat me om de mechanismen die dit mogelijk maken."

Het lijkt ook Van der Maelen 'zeer aannemelijk' dat dit het geval is. "De resolutie van 78 jaar geleden waar de pensioenen uit voortkomen, gold voor gans Europa. Dus daar zullen ook Nederlanders bij zijn."

Loyaal aan Derde Rijk

De collaborateurs ontvangen het geld via een resolutie van Hitler zelf. Die kende het Duitse staatsburgerschap toe aan SS'ers en mensen in de Duitstalige gebieden in Oost-België. Die mensen konden aanspraak maken op dezelfde rechten als de Duitsers vanwege hun 'trouw, loyaliteit en gehoorzaamheid' aan het Derde Rijk.

Na de val van nazi-Duitsland nam de Bondsrepubliek Duitsland als opvolger alle pensioenverplichtingen over. Ook die van nazi-militairen. Buitenlanders die mee hebben gevochten kregen ook een pensioen.

Het bestaan van het nazipensioen werd lang vermoed. In 2016 werden EU-lidstaten verplicht om informatie over grensoverschrijdende pensioenen te delen. Pas toen werd de omvang duidelijk. Volgens de Belgische politici speelt het probleem ook in het Verenigd Koninkrijk, waar ex-SS'ers ook pensioenen uitgekeerd krijgen, zonder dat die bedragen worden belast of worden meegedeeld aan de Britse overheid.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl