Les over Atatürk moet leerlingen helpen huidige ontwikkelingen in Turkije beter te begrijpen
NOS NieuwsAangepast

'Verleden van migranten moet meer nadruk krijgen in geschiedenisles'

In de geschiedenisles moet meer aandacht komen voor internationale geschiedenis, zodat Nederlandse ontwikkelingen in een breder perspectief staan en ook leerlingen met een migrantenachtergrond zich kunnen vinden in het onderwijs. Daarvoor pleit de vakvereniging van geschiedenisleraren (VGN Kleio).

"Bijna een op de vijf leerlingen in het voortgezet onderwijs is van niet-westerse afkomst", zegt VGN Kleio-voorzitter Ton van der Schans. Volgens hem kijken leerlingen vanuit hun eigen achtergrond naar de geschiedenis. Daarom is het belangrijk niet alleen vanuit Nederlands perspectief te onderwijzen.

Atatürk

Kort door de bocht houdt dat in dat de geschiedenisles niet alleen Willem van Oranje behandelt, maar ook Mustafa Kemal Atatürk, de grondlegger van de Turkse republiek. Dit kan leerlingen volgens Van der Schans helpen de huidige "brisante" situatie in Turkije te begrijpen en te bespreken in de klas.

Het is de vakvereniging daarbij niet te doen om "het stampen van rijtjes jaartallen". VGN Kleio wil deze gebeurtenissen plaatsen onder grote, overkoepelende thema's als staatsinrichting, machtsverdeling en ongelijkheid. Volgens Van der Schans "historische kwesties, die van alle tijden, plaatsen en culturen zijn en waarin afkomst van leerlingen een nadrukkelijke plaats inneemt".

Het is volgens Van der Schans niet de bedoeling om de onderwerpkeuze exact af te stemmen op de afkomstverhoudingen in Nederland. "We gaan het curriculum niet bij elke nieuwe migrantengroep veranderen." Wel ligt het volgens hem voor de hand dat er bij het onderwerp kolonialisme meer nadruk ligt op Indonesië en Suriname, dan op bijvoorbeeld Ivoorkust, waar Frankrijk de macht had.

Geen verlengstuk

"Het is belangrijk dat scholieren de verhoudingen leren tussen Nederland en Europa en de rest van de wereld", zegt Van der Schans. "De geschiedenisles moet geen verlengstuk worden van belangengroepen of emancipatiebewegingen, maar de geschiedenisdocent moet er wel zijn om de complexe en onoverzichtelijke wereld wat helderder te maken."

De VGN Kleio pleit hiervoor om dit mee te nemen in de onderwijsvernieuwing, die momenteel plaatsvindt. De geschiedenisles "moet een doorgaande leerlijn vormen van de basisschool naar het voortgezet onderwijs", zegt Van der Schans. Hij zegt daarbij wel dat het gevraagde internationale perspectief vooral aan bod moet komen op de middelbare school.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl