De nieuwe metro in Ryad
NOS Nieuws

FIOD doet inval bij bouwbedrijf Strukton

De FIOD heeft een inval gedaan bij het Utrechtse bouwbedrijf Strukton. De opsporingsdienst zoekt uit of het bedrijf zich schuldig heeft gemaakt aan corruptie en valsheid in geschrifte. Dat zou zijn gebeurd bij het verkrijgen van een opdracht voor een metroproject in Riyad, de hoofdstad van Saudi-Arabië.

Strukton, een dochter van Oranjewoud NV, kreeg die opdracht in 2013. Het was de grootste order ooit voor Strukton. Nog steeds bouwt het bedrijf daar als deel van een consortium mee aan drie van zes lijnen van een onbemand metrosysteem.

Het aandeel van het consortium is op 6 miljard dollar geraamd, het aandeel van Strukton op 890 miljoen euro. Het totale Ryadh Metro Project gaat 16,6 miljard euro kosten. Het moet in 2021 klaar zijn.

Eerdere zorgen

Er bestonden al twijfels over de gang van zaken bij dit project in Riyad. Dat was voor accountantskantoor PWC zelfs reden om het jaarverslag van 2016 niet volledig goed te keuren.

In dat jaarverslag gaat Strukton zelf in op een overeenkomst met een lokale agent, die het bedrijf in de arm nam om het project ter plaatste te ondersteunen. "Deze ondersteuning werd bij de start van het project noodzakelijk geacht, omdat Strukton geen enkele ervaring had in Saudi-Arabië en startte met het grootste project in de geschiedenis van de onderneming."

Risicovol

Het bedrijf licht toe dat deze agent een percentage krijgt van de contractwaarde van Strukton, en dat dit percentage 'ruimschoots' binnen de internationale normen valt. Tegelijk meldt het dat het de inzet van de agent niet documenteert.

Het inzetten van de agent op deze manier is niet zonder risico, weet het bedrijf zelf ook. Het ziet een verhoogd risico op het gebied van corruptie als "inherent aan deze contracten".

De directie van Strukton concludeert vervolgens zelf, samen met een ingehuurde externe accountant, dat er nog wel 'verbeterpunten' zijn op het gebied van anti-corruptie en integriteit.

'Geen concrete aanwijzingen'

Na onderzoek concludeert Strukton dat het voorzichtiger had kunnen zijn met het agentencontract, maar voor corruptie of valsheid in geschrifte worden geen concrete aanwijzingen gevonden.

Voor accountant PWC is dat echter moeilijk te controleren. Omdat de werkzaamheden van de agent niet gedocumenteerd zijn, heeft het kantoor daarover "geen voldoende en geschikte controle-informatie kunnen verkrijgen."

Het jaar erop keurt de accountant het jaarverslag wel goed. Zelf zegt Strukton in het jaarverslag van 2017: "Er zijn interne controles gedaan en onderliggende documentatie is opgebouwd om toekomstige of reeds uitgevoerde activiteiten van agenten te onderbouwen (notulen, e-mails, brieven)." Of dit ook de aanleiding is voor de FIOD om nu een inval te doen, is niet duidelijk. Het OM doet geen uitspraken over lopend onderzoek.

Verbeteringen

Verder heeft Strukton inmiddels verschillende maatregelen genomen die corruptie moeten tegengaan. Zo zijn bestaande overeenkomsten met agenten "waar mogelijk verbeterd en aangepast". Ook worden buitenlandse agenten nu gescreend op goed gedrag, onder meer via een Amerikaanse database.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl