Minister Slob voor Basis- en Voortgezet Onderwijs ANP

Minister Slob is niet te spreken over de timing van het plan van de coalitiefracties voor de beoordeling van leerlingen van groep 8. "Ik heb gemerkt dat het onrust veroorzaakt en dat is natuurlijk jammer, want dit is juist de periode van de schooladviezen en de eindtoetsen."

Slob zegt dat er in mei (na de eindtoets) een officiële evaluatie naar buiten komt van de huidige werkwijze. Die is vier jaar geleden veranderd. Daardoor adviseren docenten nu in februari eerst welk middelbare schooltype een leerling aankan en volgt in april of mei de eindtoets (de voormalige Cito-toets). Eerder was het andersom.

Volgens Slob was het beter geweest om de evaluatie met schoolbesturen, docenten, ouders en leerlingen af te wachten. Als je de volgorde van advies en toets opnieuw wilt omdraaien, dan is het uitkomen van dat rapport "een heel natuurlijk moment". "We moeten dit zorgvuldig doen en ik vond dat we een heel zorgvuldig traject hadden."

Lager opgeleide ouders

D66, VVD, CDA en ChristenUnie meldden deze week dat zij de volgorde willen terugdraaien, omdat de nieuwe werkwijze in het nadeel zou zijn van leerlingen met lager opgeleide ouders. Die zouden vaak niet mondig genoeg zijn om het schooladvies te laten wijzigen als de eindtoets aangeeft dat hun kind bijvoorbeeld naar de havo in plaats van het vmbo kan.

In het regeerakkoord van het kabinet-Rutte III staat dat het kabinet ook wil proberen "de eindtoets in het primair onderwijs te vervroegen en/of het eindadvies later uit te brengen". Slob zegt dat dit in overleg met alle betrokkenen gebeurt. "In mei hebben we alle informatie", benadrukt hij. "Dan gaan we de balans opmaken en zullen we duidelijkheid geven over wat we definitief gaan doen."

STER reclame