Basisschoolleerlingen buigen zich over de Cito eindtoets ANP

Coalitie wil schooladvies groep 8 na de eindtoets

time icon Aangepast

Leerlingen van groep 8 moeten hun schooladvies pas krijgen als de resultaten van de eindtoets bekend zijn. Nu is de volgorde andersom en hebben kinderen van lageropgeleide ouders minder kansen dan hun klasgenoten, vinden de regeringspartijen D66, VVD, CDA en ChristenUnie.

Sinds 2014 adviseren leraren in februari welke vervolgopleiding het beste past bij de leerlingen van groep 8. In april of mei maken de leerlingen dan de eindtoets (de voormalige Cito-toets). Maar als uit de uitslag blijkt dat een kind een hogere opleiding aankan, dan wordt het schooladvies vaak niet aangepast, zegt D66-Kamerlid Van Meenen in het NOS Radio 1 Journaal.

Mondige ouders

Volgens hem worden in de praktijk vaak alleen de schooladviezen van leerlingen met mondige, hogeropgeleide ouders naar boven aangepast. De andere ouders kennen volgens hem minder goed de weg.

Ook de andere coalitiepartijen zijn voor het idee. "Onlogisch dat er zo'n tijd tussen het advies en de toets zit", zegt VVD-Kamerlid Heerema. "Wij vinden het het belangrijkst dat het schooladvies van de leraar komt, die de beschikking heeft over alle informatie, inclusief de eindtoets", laat Bruins van de ChristenUnie weten.

Waarom moet de volgorde weer omdraaien?

Met ingang van het schooljaar 2014 - 2015 is besloten om eerst, in februari, een schooladvies te geven en daarna, in april of mei, een eindtoets af te nemen. Het idee was dat het advies van de leraar leidend zou zijn voor de toelating tot een middelbare school en dat de toets daar helemaal los van kwam te staan. In het schooladvies wordt bijvoorbeeld ook gekeken naar de werkhouding van leerlingen.

De coalitiepartijen zeggen nu dat de huidige praktijk niet werkt. Uit CBS-cijfers blijkt dat maar 8 procent van de adviezen na de eindtoets nog wordt bijgesteld. Met name leerlingen van lageropgeleide ouders, die soms toch al aanlopen tegen vooroordelen, hebben weinig aan deze second opinion, vinden de vier.

In het regeerakkoord van het kabinet-Rutte III staat al dat het kabinet wil proberen "de eindtoets in het primair onderwijs te vervroegen en/of het eindadvies later uit te brengen", omdat er daardoor meer informatie over een leerling is. "Uitgangspunt blijft dat de leraar zijn professionele autonomie behoudt, maar op basis van meer informatie tot een oordeel kan komen."

Alleen over het moment waarop de toets moet worden gehouden, zijn de vier het nog niet eens. Van Meenen wil dat het moment van de eindtoets ongewijzigd blijft en dat de leraar de uitslag meeneemt in zijn schooladvies. Dat advies moet het belangrijkst blijven, zegt hij, want de leraar heeft het beste zicht op wat een leerling kan. Het moment van de toets vervroegen, ziet hij niet zitten. "Want de tweede helft van het schooljaar moet ook goed benut worden. Nu zie je vaak dat leerlingen na de toets alleen nog maar bezig zijn met de musical."

CDA'er Rog zegt in het AD, waarin de coalitiepartijen hun voorstel vanmorgen naar buiten brachten, dat het toetsmoment iets vervroegd moet worden, omdat het schooladvies van de leraar anders te laat komt. De ChristenUnie vindt: "Niet te vroeg, want dan heb je de laatste maanden geen zinnige les meer. En niet te laat, want dan kunnen vervolgscholen zich niet voorbereiden op de aantallen leerlingen."

Röntgenfoto

De PO-raad wil ook dat de eindtoets weer gaat meetellen in het schooladvies, omdat niet alle kinderen op dezelfde manier van het huidige systeem profiteren. De koepelorganisatie van het basisonderwijs wil dat de toets wordt vervroegd. "Zoals een röntgenfoto een arts helpt een diagnose te stellen, zo wordt de eindtoets een objectief oordeel dat het professionele oordeel van de school kan staven. Het advies van de school blijft daarmee zwaarder wegen en krijgt tegelijkertijd meer gewicht. Het schooladvies blijft daarmee leidend."

STER Reclame