NOS Nieuws

Minister: vliegveld in zee heeft meer nadelen dan voordelen

Een vliegveld in zee is technisch wel haalbaar, maar het levert nauwelijks voordelen op die de hoge kosten rechtvaardigen. De nadelen zijn groot voor de veiligheid van de kust, de natuur in de duingebieden en de leefbaarheid van bestaande bewoonde gebieden. Ook zijn er economische bezwaren.

Verder blijft er te weinig ruimte over voor windmolenparken in zee en komt daarmee het halen van de CO2-doelstellingen in gevaar. De bouw zelf veroorzaakt een grote CO2-uitstoot. De kosten worden geschat op 33 tot 46 miljard euro voor alleen al de aanleg van het luchthaveneiland en de tunnelverbinding.

Dat zijn de conclusies uit een 'quickscan' die minister Van Nieuwenhuizen op verzoek van de Tweede Kamer heeft laten uitvoeren. Onderzocht is de mogelijkheid om Schiphol te verplaatsen naar een eiland in de Noordzee.

In de studie is uitgegaan van vijf parallelle start- en landingsbanen. Alle vluchten worden verplaatst van Schiphol naar het eiland. Parkeren, de bagageafhandeling, security en vrachtafhandeling blijven wel plaatsvinden op Schiphol. De passagiers worden aan- en afgevoerd via een ondergronds spoorsysteem.

De voordelen van een vliegveld in zee zijn de verbetering van de leefomgeving van de direct omwonenden van Schiphol, de mogelijkheden van ruimtelijke ontwikkeling op het Schipholterrein en de kans dat de luchtvaart groeit.

Woningbehoefte

Daar staat tegenover dat de leefomgeving van mensen in andere gebieden, zoals langs de kust, juist verslechtert. Dat komt doordat de vliegbewegingen zich verplaatsen naar andere routes.

De extra ruimte die vrijkomt op het Schipholterrein heeft geen nut voor de woningbehoefte van dit moment, zeggen de experts. Het vliegveld in zee is op zijn vroegst in 2050 klaar, en tegen die tijd neemt de woningbehoefte naar verwachting juist af.

Scheepvaart

Er zijn ook economische nadelen te noemen. De ruimte voor de scheepvaart neemt af en de kans op aanvaringen in het gebied rond de haven van Amsterdam neemt mogelijk toe.

Los van het negatieve effect op de visstand gaat de visserij er op achteruit omdat rond het vliegveldeiland niet gevist mag worden. Dat trekt zeevogels aan, die dan vervolgens worden aangevlogen.

Toeristen

De waarde van het duingebied neemt af voor toeristen en dagjesmensen omdat de vliegtuigen en het eiland te zien en te horen zijn. Dat kan gevolgen hebben voor ondernemers in het kustgebied.

Minister Van Nieuwenhuizen had al gezegd dat zij op grond van eerdere onderzoeken een vliegveld in zee niet zag zitten. In de Tweede Kamer hebben onder meer D66 en ChristenUnie zich er positief uitgelaten. Kamerleden hebben al aangekondigd een debat te willen over de quickscan.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl