D66'er Pia Dijkstra in de Tweede Kamer ANP

D66 vindt dat minister de Jonge met plannen moet komen voor een discussie over euthanasie. Kamerlid Dijkstra zegt in het AD dat De Jonge op dat punt te laks is en dat hij moet beseffen hoe belangrijk dit is voor D66.

In het regeerakkoord staat onder meer dat het kabinet een "brede discussie zal faciliteren over waardig ouder worden, de reikwijdte en toepassing van de huidige euthanasiewetgeving en het onderwerp voltooid leven".

Dijkstra zegt in het AD dat ze bij vicepremier De Jonge niks ziet over die discussie en dat ze daar teleurgesteld over is. "Hij lanceert het ene na het andere actieplan voor de zorg, maar op dit thema levert hij niet."

Argwanender

Het D66-Kamerlid voegt eraan toe dat ze denkt dat dit voor een CDA-minister een heel lastig onderwerp is en dat ze hier in de formatie al een beetje beducht voor was. "Hoe langer het duurt, hoe argwanender ik word. Deze minister moet leveren."

Op de vraag of De Jonge de coalitie in gevaar brengt, antwoordt Dijkstra dat hij bij het onderwerp waardig sterven meer in de coalitie moet investeren.

Vier partijen

De Jonge zegt in een reactie dat hij "van alle vier partijen een opdracht heeft meegekregen in het regeerakkoord" en dat hij daar volop mee aan de slag is. De minister noemt als voorbeeld het verbeteren van de informatievoorziening over euthanasie.

Ook is er volgens hem een onderzoek begonnen hoe groot de groep is van de mensen die vinden dat hun leven voltooid is. "Het onderwerp waardig oud worden is zoveel breder dan het voltooid-levendebat van D66."

De discussie rond voltooid leven was een van de gevoeligste onderwerpen in de formatie van 2017.

STER reclame