ANP

De politiebonden hebben een kort geding aangespannen tegen de Haagse burgemeester Krikke, omdat ze voorwaarden stelt aan protestacties die de bonden voor komende maandag hebben georganiseerd. Het geding dient morgenmiddag in Den Haag.

Om hun verzet tegen de pensioenplannen van het kabinet kracht bij te zetten, willen de vakbonden blokkadeacties houden bij twee gebouwen in Den Haag. Het gaat om het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en het gebouw van de werkgeversorganisatie VNO-NCW.

Vijf voorwaarden

Krikke geeft alleen toestemming voor de acties als er aan vijf voorwaarden wordt voldaan. De belangrijkste zijn dat iedereen de geblokkeerde panden in en uit moet kunnen en dat het ministerie en de VNO-NCW geen grote bezwaren hebben tegen de acties. De politiebonden noemen Krikkes voorwaarden een onaanvaardbare inperking van hun recht op actievoeren.

De bonden willen dat de AOW-leeftijd niet verder wordt verhoogd, maar blijft staan op 66 jaar. Ook ijveren ze voor een betere pensioenregeling voor zzp'ers en voor afschaffing van de boete die wordt opgelegd aan werknemers die vervroegd uit dienst treden.

STER reclame