Rechtenvrij

Jongeren in de gesloten jeugdzorg worden te vaak ten onrechte opgesloten in een isoleercel. Dat stelt psycholoog Sophie de Valk op basis van haar promotieonderzoek. "Zo zijn er voorbeelden dat jongeren even worden opgesloten omdat er simpelweg geen toezicht is. Dat mag gewoon niet.''

In gesloten jeugdzorginstellingen zitten kinderen tussen de 12 en 18 jaar met zware gedragsproblemen of psychiatrische stoornissen. Bij crisissituaties mogen instellingen maatregelen nemen om de jongeren 'veilig' te houden, zoals afgezonderd afsluiten in een isoleercel. Maar uit het onderzoek van De Valk komt naar voren dat jongeren ook buiten crisissituaties worden opgesloten.

"Ik werd er niet lang in geplaatst. Meestal niet langer dan een nacht of een paar uur. Maar ik werd er wel in geplaatst", vertelt Jason (21). Hij belandde twee jaar geleden op jeugdinstelling Harreveld, een gesloten instelling in de provincie Gelderland.

De Valk noemt de opsluiting in isoleercellen 'repressie'. Soms, stelt ze, is die behandeling in strijd met de kinderrechten. "Je hebt altijd een machtsverschil tussen groepsleiders en de jongeren'', zegt ze tegen Omroep Gelderland. "Dat is nodig om de jongeren structuur en veiligheid te bieden.''

Maar het machtsverschil kan volgens haar ook doorslaan. "Dan hebben de jongeren eigenlijk geen ruimte meer om zich te kunnen ontwikkelen omdat ze zich aan heel veel regels moeten houden. Of dat er oneerlijk gestraft wordt en ze zelf geen beslissingen meer mogen nemen.''

In een eerste reactie zegt directeur Peter Houweling van Harreveld dat er na het verhaal van Jason heel wat veranderd is. Repressie zou in zijn gesloten instelling nauwelijks nog voorkomen.

''Begeleiders zijn beter geïnformeerd over wat wel en niet mag", aldus Houweling. "Afzonderen gebeurt alleen nog bij ernstige veiligheidsrisico's voor kinderen of begeleiders."

STER reclame