ANP

Huiselijk geweld en kindermishandeling komen vaak voor in Nederland. 5,5 procent van de Nederlanders van 18 jaar en ouder is in de afgelopen vijf jaar ten minste één keer geconfronteerd met huiselijk geweld. Dat zijn in totaal bijna 750.000 mensen. En ruim 100.000 kinderen tot en met 17 jaar zijn jaarlijks thuis het slachtoffer van geweld.

De cijfers staan in een groot onderzoek van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC) van het ministerie van Justitie. Voor het onderzoek was opdracht gegeven door de ministeries van Justitie en Volksgezondheid. Het WODC werkte samen met tien andere onderzoeksinstellingen, waaronder vier universiteiten.

Voor het onderzoek werden willekeurig 19.000 mensen aangezocht, aan wie gevraagd werd een vragenlijst in te vullen. Huiselijk geweld wordt vaak niet gemeld bij de politie.

Structureel geweld

Bij de groep van 750.000 volwassenen bleef het huiselijk geweld in een derde van de gevallen beperkt tot een eenmalig incident. Bij 41 procent kwam het vaker voor, en bij 20 procent was het huiselijk geweld structureel.

In die laatste groep gaat het om 97.000 vrouwen en 20.000 mannen. De dader is vaak de partner of ex-partner en het gaat meestal om lichamelijk of seksueel geweld.

In vergelijking tot onderzoeken uit 2010 en 2011 lijkt huiselijk geweld niet vaker voor te komen. Harde cijfers ontbreken in die vergelijking, vanwege de andere opzet van de vorige onderzoeken. In de Volkskrant zegt onderzoeker Annemarie ten Boom van het WODC dat ze de indruk heeft dat er sprake is van een daling, hoewel ze de gepubliceerde cijfers nog steeds schokkend noemt.

Kindermishandeling

Uit het onderzoek kwam ook naar voren dat ouders die slachtoffer zijn van huiselijk geweld zich soms ook schuldig maken aan kindermishandeling. Twaalf procent van de scholieren tussen 12 en 17 jaar die meededen aan het onderzoek werd vorig jaar thuis wel eens geslagen, er werd mee gedreigd, of ze waren getuige van geweldpleging tussen de ouders.

De onderzoekers verbinden daaraan de conclusie dat kindermishandeling op jongere leeftijd minstens even vaak voorkomt. In de praktijk blijkt het zo te zijn dat het mishandelen van kinderen afneemt naarmate de leeftijd stijgt.

STER reclame