Protest tegen misbruik bij hoofdkantoor Jehovah's Getuigen in Emmen RTV Drenthe

Volgens de Jehovah's Getuigen is er een hetze gaande tegen deze geloofsgemeenschap. "Alsof wij seksueel misbruik faciliteren of er niets aan zouden doen."

Dat zegt woordvoerder Michel van Hilten. De organisatie reageert bij RTV Drenthe uitgebreid op de beschuldigingen over misbruik.

Bij de stichting Reclaimed Voices, die werd opgericht om slachtoffers binnen de geloofsgroepering een stem te geven, zijn sinds eind 2017 meer dan 300 meldingen van seksueel misbruik binnengekomen.

Als het zulke aantallen geweest zouden zijn, dan zou het ons wel opgevallen zijn."

Woordvoerder Jehovah's Getuigen

"Wij houden geen statistieken bij, maar het aantal dat de stichting noemt, is wel heel erg veel", zegt Van Hilten. "Als het zulke aantallen geweest zouden zijn, dan zou het ons wel zijn opgevallen."

Jehovah's Getuigen vinden dat een kindermisbruiker die berouw toont, deel mag blijven uitmaken van de gemeenschap. Wel mag diegene niet meer met kinderen alleen zijn. Toont de misbruiker geen berouw, dan wordt hij volgens de Jehovah's direct uit de groep gezet.

Aangifte doen
Het initiatief om aangifte te doen wordt bij het slachtoffer gelegd. "We zullen iemand er niet van weerhouden, maar ook niet stimuleren om dat te doen."

Iemand die binnen de beweging slachtoffer is geworden van misbruik gaat volgens de regels in eerste instantie naar zijn ouders of direct naar een ouderling. Die is verplicht een interne melding te maken. Aangifte bij de politie vinden de Getuigen een exclusieve zaak voor het slachtoffer of de ouders.

Van Hilten zegt dat verandering van beleid nog niet aan de orde is. "Reclaimed Voices is een stichting die zich ontpopt tot een schreeuwstichting met tendentieuze stellingname. Ook heeft de stichting een stijl van communiceren die niet de onze is en daar houden wij ons verre van."

Het hoofdkantoor wacht onderzoek af dat de Universiteit van Utrecht binnenkort gaat doen. Centrale vraag is hoe de organisatie omgaat met misbruik in eigen kring en wat voor invloed dit heeft op de bereidheid van slachtoffers om aangifte te doen.

Traumatisch

Al jaren is er kritiek op de manier waarop de organisatie seksueel misbruik in eigen kring aanpakt.

Hoewel Jehovah's Getuigen geen medewerking hebben verleend aan justitie en politie, zeggen ze dat de Utrechtse onderzoekers welkom zijn. Het Openbaar Ministerie onderzoekt negen aangiftes wegens seksueel misbruik.

Reclaimed Voices benadrukt dat ze niet tegen Jehovah's Getuigen is, maar voor een beleidsverandering. Oprichter Frank Huiting: "In het beleid moet worden opgenomen dat ook ouderlingen en ambtsdragers binnen de organisatie aangifte doen of melding maken van seksueel misbruik."

STER reclame