Een inspecteur van de NVWA ANP

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit is met het oog op de naderende brexit druk bezig tientallen buitenlandse dierenartsen op te leiden tot inspecteur. Zij zijn nodig om samen met de huidige dierenartsen na 29 maart alle vee, vlees en vis die naar het Verenigd Koninkrijk gaat en ervandaan komt, te keuren. Bij een no-deal wordt het VK namelijk beschouwd als een zogeheten 'derde land' en moeten alle goederen worden geïnspecteerd.

Tijdens de inspecties worden vleesproducten onder meer op geur en consistentie gekeurd:

NVWA druk met voorbereidingen op een harde brexit

Omdat de NVWA rekening houdt met een no-deal-scenario, waarbij de Britten zonder akkoord de Europese Unie zullen verlaten, worden in totaal 143 nieuwe medewerkers opgeleid, van wie 100 dierenartsen. Die zullen er eind maart evenwel nog niet allemaal zijn, want zo veel dierenartsen zijn in Nederland niet beschikbaar.

Daarom werft de NVWA vooral in Vlaanderen en in Oost- en Zuid-Europa. In de eerste lichting zijn naast Vlamingen 23 Zuid- en Oost-Europese dierenartsen in opleiding, daarna volgen er snel nog eens 36. Zij krijgen een intensieve taalcursus van drie keer zes weken en daarna een inhoudelijke bijscholing.

Schiphol en de havens

De inspectie van geïmporteerd vlees is een bewerkelijk proces. Niet alleen de documenten, maar ook de producten zelf moeten worden beoordeeld. Dat gebeurt op zogeheten buitengrens inspectiepunten, officieel vastgestelde locaties van ondernemingen waar vee en vlees bij binnenkomst worden gekeurd.

Nederland heeft twee inspectiepunten voor levende dieren, op Schiphol en Maastricht Aachen Airport. Derde landen liggen nu te ver weg om dieren met de boot naar Nederland te brengen. Ook in de zeehavens zijn verschillende keurpunten ingericht, maar alleen voor vlees en vleesproducten.

Mochten bedrijven vanuit het VK toch dieren per boot willen vervoeren, dan moet er in Rotterdam alsnog een geschikt keuringspunt worden ingericht, zodat vee dat met de ferry hier komt snel kan worden afgehandeld. Half februari wordt daarover nog gesproken in Brussel, maar het is aan het bedrijfsleven om daarvoor een verzoek in te dienen bij de NVWA.

Exportkeuringen

De keuringen voor export van vlees, vleesproducten en levend vee naar het VK vinden niet plaats in de haven of op het vliegveld, maar bij de exporterende bedrijven zelf. Dat kan dus in het hele land zijn. De Britten hebben tot nu toe gezegd dat zij geen extra controles gaan doen, dus daar wordt vooralsnog geen extra vertraging verwacht.

STER reclame