NOS/Jeroen van Eijndhoven

De uitgaven aan dure geneesmiddelen in Nederland zijn in 2017 gegroeid naar 2,08 miljard euro, een stijging van 9 procent ten opzichte van 2016 toen de uitgaven 1,91 miljard euro bedroegen. Dat meldt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) in de Monitor dure geneesmiddelen in de medisch-specialistische zorg. De NZa verwacht dat de groei de komende jaren doorgaat.

Hoewel zorgverzekeraars en ziekenhuizen er volgens de NZa beter in slagen om lage prijzen af te spreken voor geneesmiddelen, leidt de toename van het aantal patiënten en de komst van nieuwe medicijnen tot de stijging. Volgens de voorlopige cijfers ging 8,8 procent van de totale uitgaven aan medisch-specialistische zorg in 2017 naar dure geneesmiddelen.

Van de 23 duurste medicijnen zijn de gemiddelde uitgaven jaarlijks meer dan 80.000 euro per patiënt. De drie middelen waar het meeste geld naartoe gaat, zijn medicijnen tegen reuma.

Verdringing

Het aandeel dure geneesmiddelen in de totale uitgaven voor ziekenhuizen wordt steeds groter, stelt de NZa. Dat betekent dat er minder geld overblijft voor andere zorg, ook omdat de minister, zorgverzekeraars en zorgaanbieders hebben afgesproken dat de totale uitgaven aan medisch-specialistische zorg minder hard mogen groeien.

De NZa merkt verder dat zorgverzekeraars bezorgd zijn over het financiële risico dat ze lopen bij de inkoop van geneesmiddelen. Ze zouden vrezen dat er in het huidige systeem een kleiner wordende prikkel is voor zorgaanbieders om middelen scherp in te kopen. De autoriteit gaat onderzoeken of de geneesmiddelenmarkt in de medisch-specialistische zorg beter ingericht kan worden.

STER reclame