Schiphol kan op dit moment niet verder groeien
NOS Nieuws

Overleg over groei van Schiphol lijkt op mislukking af te stevenen

  • Hugo van der Parre en Ben Meindertsma

  • Hugo van der Parre en Ben Meindertsma

Na maanden van onderhandelen lijkt het de betrokken partijen niet gelukt een akkoord te sluiten over de groei van Schiphol. Volgens ingewijden heeft Hans Alders, de voorzitter van het overleg, daarom op eigen gezag voorgesteld om de luchthaven te laten groeien met 10.000 vluchten tot 2023. Het lijkt zeer onwaarschijnlijk dat de betrokken partijen hier later vandaag, bij het finale overleg, mee in zullen stemmen.

Schiphol mag tot en met 2020 500.000 vluchten per jaar verwerken. Dat plafond is jaren geleden afgesproken tussen alle partijen die met de luchthaven te maken hebben: Schiphol zelf, de luchtvaartsector, milieuorganisaties, bedrijfsleven, gemeenten, provincies en omwonenden. Zij hebben allemaal een plek aan de vergadertafel van de Omgevingsraad Schiphol, onder leiding van voorzitter Hans Alders. Gezamenlijk moeten zij met een advies komen aan het kabinet.

Omdat de partijen tot nu toe geen overeenstemming wisten te bereiken, gaat Alders zelf een advies uitbrengen zonder dat daar een meerderheid voor is. In een voorstel dat hij naar de partijen heeft gestuurd stelt hij voor om de luchthaven te laten groeien tot 510.000 vluchten in 2023, en voor de periode daarna later opnieuw te onderhandelen. Omwonenden, lokale bestuurders en milieuorganisaties waren hier tot dusver fel op tegen. Zij willen tot 2023 helemaal geen groei.

Merkwaardig en teleurstellend

Woordvoerder van de omwonenden, Matt Poelmans, is verbaasd over het voorstel van Alders. "Het is merkwaardig en teleurstellend. Hij wil een advies uitbrengen dat partij trekt voor de luchtvaartsector. Het is nergens op gebaseerd. Waarom neemt hij het standpunt van gemeenten, provincies en bewoners niet over?" Poelmans wil eerst bespreken of groei überhaupt noodzakelijk is, voordat er onderhandeld kan worden over de omvang en de voorwaarden van de groei.

Sijas Akkerman van de Milieufederatie Noord-Holland sluit zich daarbij aan. "De omgeving van de luchthaven, een meerderheid van de mensen aan de onderhandelingstafel, is tegen groei. Dat je als voorzitter dan zo'n voorstel doet, is op zijn minst opvallend." Ook de bestuurders zijn verbaasd over het voorstel van Alders. Ze vinden dat het geen recht doet aan de gesprekken die de afgelopen maanden zijn gevoerd. Vanmiddag, voorafgaand aan het overleg in de Omgevingsraad, nemen de bestuurders hun definitieve standpunt in.

De woordvoerder van Hans Alders bevestigt dat die een voorstel naar de partijen heeft gestuurd op basis van "de vele discussies en gesprekken die hebben plaatsgevonden". Hij wil het voorstel pas toelichten na de laatste onderhandelingen vandaag. Ook Schiphol wil nu niet op het voorstel van Alders reageren, en benadrukt dat de luchthaven voorstander is van gematigde groei. KLM was niet bereikbaar voor commentaar.

Teruggefloten

Het voorstel van Alders is de finale uitkomst van een langdurig proces. Een milieueffectrapport dat in november verscheen gaf een uiterste grens van 540.000 vliegbewegingen per jaar aan. Vervolgens zijn gesprekken gestart om tot een akkoord te komen. Het leek erop dat een meerderheid het eens zou worden over een groei tot maximaal 525.000 vliegbewegingen in 2030, omdat voorman Kees van Ojik van de omwonenden bereid was daarmee akkoord te gaan. Maar zijn achterban was het daar niet mee eens en floot hem eerder deze maand terug. Daarmee raakte een compromis buiten beeld.

Minister Van Nieuwenhuizen ziet het liefst dat de 'Schipholpolder' met een eenduidig advies komt. Immers, als alle partijen kunnen leven met de afspraken over de toekomst, hoeft het kabinet geen moeilijke besluiten te nemen en kunnen Schiphol en de luchtvaartsector verder. Als de Omgevingsraad er niet uitkomt, zoals wordt verwacht, dan hebben de coalitiepartijen in Den Haag er na vandaag een hoofdpijndossier bij.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl