SER-voorzitter Mariëtte Hamer bij de bijeenkomst
NOS Nieuws

Top bedrijfsleven moet kleurrijker... Hoe doe je dat?

24 grote bedrijven, waaronder ABN Amro, PostNL, PwC, Rabobank en Shell, beloven hun uiterste best te doen voor meer leidinggevenden met een migrantenachtergrond. Zo willen ze meer kleur brengen in de top van Nederlands bedrijven, die nu worden bestuurd door bijna alleen maar witte mensen, merendeels man.

Het aandeel hoogopgeleiden met een niet-westerse of migrantenachtergrond neemt toe, maar de doorstroom naar topfuncties blijft achter. Slechts 1 procent van de leidinggevenden bij de overheid heeft een andere achtergrond. Bij het bedrijfsleven is dat 2 procent, meldde de Sociaal Economische Raad vorig jaar.

De bedrijven in de 'kopgroep' zeggen de meerwaarde van culturele diversiteit te erkennen. Die bestaat volgens hen uit het beter benutten van talent, het verhogen van creativiteit en vernieuwing in de onderneming.

Maar hóé?

Vandaag was de grote raadszaal van de SER het decor van een bijeenkomst van experts, topmensen uit het bedrijfsleven en verschillende 'rolmodellen'. Ook koningin Máxima was daarbij aanwezig. Aan diverse tafels probeerden de genodigden antwoorden te vinden op de vraag: hoe maken we de top van de bedrijven kleurrijker?

"Dat gaat vooral via netwerken. Ik ken jou, en jij kent mij, en zo komen we omhoog," zegt SER-voorzitter Mariëtte Hamer. "Mensen met een cultureel-diverse achtergrond zitten vaak niet in dat netwerk. Wij willen die netwerken verbreden, zorgen dat die mensen er wel in komen."

De 24 bedrijven gaan ambassadeurs inzetten, netwerkbijeenkomsten organiseren en vacatures aandragen bij multiculturele netwerken. Enkele bedrijven zullen doelstellingen vaststellen over het aandeel topmanagers met een andere culturele achtergrond.

"Het begint met de bestuurders die hier vandaag zijn," zegt Ugur Pekdemir, directievoorzitter Rabobank Amstel en Vecht. "Als die er echt in geloven, en er echt voor gaan, dan kunnen ze het verschil maken."

Het is niet zo dat als je een seminar houdt, de volgende dag alles anders is.

Kenaad Tewarie, bestuurder bij adviesbureau Rijnland

Kenaad Tewarie is partnering executive bij adviesbureau Rijnland, dat is gespecialiseerd in verandering. "In het internationale krachtenspel waar Nederland zich in begeeft, is diversiteit een kracht", zegt hij. "Het is één van de nieuwe unique selling points van Nederland."

Maar het kleurrijker maken van directies is volgens Tewarie een verandering die langzaam komt. "Het is niet zo dat als je een seminar houdt of een conferentie, de volgende dag alles anders is. Het gaat om bewustzijn creëren."

Ad van Gils, bestuursvoorzitter bij PwC, zette drie vrouwen in zijn team, om het goede voorbeeld te geven aan de rest van de organisatie. "De vrouwen zitten er niet omdat ze vrouw zijn, maar omdat ze de juiste kwaliteiten hebben."

'Keihard nodig'

Culturele diversiteit noemt hij "weerbarstig", maar ook "eigenlijk gewoon een strategisch onderwerp." Multicultureel talent is volgens hem "keihard nodig" om relevant te blijven voor klanten. "We kunnen als adviesbureau alleen maatschappelijk relevant zijn als wij ook zelf in onze samenstelling een afspiegeling zijn van de maatschappij."

De SER komt naar verwachting deze zomer met het advies 'Diversiteit in de top van het bedrijfsleven', waar de raad aan werkt op verzoek van minister Van Engelshoven (D66) van Cultuur.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl