Zonnepanelen op een plat dak
NOS Nieuws

Vve's luiden noodklok: verduurzamen te moeilijk

  • Heleen Ekker

    redacteur Binnenland

  • Heleen Ekker

    redacteur Binnenland

Veel verenigingen van eigenaren hebben grote moeite om hun wooncomplex te verduurzamen. Ook leiden plannen voor bijvoorbeeld isolatie of zonnepanelen op een gezamenlijk dak nogal eens tot ruzie. De Stichting VvE Belang luidt de noodklok.

Volgens de stichting, een organisatie voor eigenaren van appartementen, belemmeren de huidige regels voor besluitvorming in een vve de aanpak van duurzaamheidsmaatregelen. Ook zijn er grote beperkingen in financieringsmogelijkheden voor vve's.

Als woningeigenaren bijvoorbeeld zonnepanelen willen aanschaffen, zal er eerst een (grote) meerderheid van de bewoners moeten komen opdagen op een ledenvergadering. Een (grote) meerderheid zal daarna voor de panelen moeten stemmen. In de praktijk komt het geregeld voor dat een kleine groep tegen is, waardoor de plannen in de prullenbak verdwijnen.

Verhuizen

Volgens directeur Kees Oomen van de Stichting VvE Belang stemmen kleine groepjes mensen geregeld tegen. "Als het bijvoorbeeld gaat om zonnepanelen gebeurt dat niet alleen omdat ze de noodzaak er niet van inzien, maar ook omdat ze al weten dat ze over bijvoorbeeld twee jaar weer zullen verhuizen."

Daar komt bij dat vve's worden benadeeld bij de financiering. Zo krijgt een eigenaar van een appartement niet dezelfde belastingvoordelen als een eigenaar met een 'grondgebonden' woning. Bovendien kunnen mensen die lid zijn van een kleine vve geen aanspraak maken op financieringsmogelijkheden.

Het grootste deel van de vve's in Nederland is kleiner dan tien woningen. "Nederland zit vol met kleine vve'tjes", zegt Oomen. "Maar veel financieringsmogelijkheden zijn er pas vanaf tien woningen, bij bijvoorbeeld dubbel glas of isolatie. Je zou kunnen zeggen: dan moet een individuele eigenaar maar zelf beslissen over dubbel glas. Maar dat mag meestal niet, dat is zo bepaald in regelgeving. En bij zoiets als spouwmuurisolatie is het technisch niet mogelijk om het in je eentje te doen."

Zijn stichting heeft aan de aangesloten vve's gevraagd wat de belangrijkste belemmeringen zijn voor het treffen van duurzame maatregelen. Op één staat gebrek aan geld. Op twee 'draagvlak en besluitvorming', oftewel de manier waarop vve's besluiten moeten nemen.

Burenruzies

"Je kunt het een beetje vergelijken met burenruzies", zegt Oomen. "In een vve wordt heel wat afgetwist. Met tegenstemmen kun je het belang van je buurman schaden. Bijvoorbeeld bij regulier onderhoud. Als er geen dubbel glas komt, betekent dat iets voor de verkoopbaarheid van je huis en voor je wooncomfort. Dus dat leidt tot scheve ogen."

Dirk Dekker, bestuurslid bij een vve in Rotterdam, kan erover meepraten. In zijn complex wordt op dit moment gesproken over verschillende duurzaamheidsmaatregelen. "Veel communicatie en veel voorlichting is belangrijk. Als de plannen te onzeker en onduidelijk zijn, willen de leden het niet. Je moet schipperen tussen meerdere belangen. De een wil hier nog maar twee jaar wonen en de ander nog dertig jaar."

Portiekwoningen

In het voorlopige Klimaatakkoord staat al wel het een en ander over verenigingen van eigenaren. De stichting van Oomen was één van de belangengroepen die hebben meegepraat. Maar Oomen is er niet gerust op dat met name kleine vve's hier voldoende baat bij zullen hebben. Er wordt volgens hem nog niks geregeld voor dat gebrek aan financieringsmogelijkheden voor kleine vve's. "Zelfs als het Klimaatakkoord tot op de letter wordt uitgevoerd, vallen de kleine vve's in een groot zwart gat."

Daarom wil zijn stichting in ieder geval dat de norm voor financiering door het publiek-private Nationaal Energiebesparingsfonds (NEF) naar beneden gaat van tien naar zes woningen. "Dan kunnen in ieder geval alle portiekwoningen aanspraak maken op financiering en daar zijn er heel veel van in Nederland. En voor alle vve's die kleiner zijn dan zes zou er een apart fonds moeten komen. Zoals de stad Den Haag dat heeft, de enige stad die hier een eigen fonds met publiek geld voor heeft gemaakt."

Maandag gaat in Zwolle een campagne van start waarbij verenigingen van eigenaren worden geholpen bij het verduurzamen.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl