NOS Nieuws

Het zijn (extra) spannende dagen voor partners van hoogzwangere vrouwen

Het kraamverlof van partners van moeders gaat vanaf 1 januari op de schop. Bij een fulltime dienstverband gaat dat van twee naar vijf dagen.

"Dit is voor vaders en alle partners heel belangrijk", zegt Ilze Smit van Rutgers, het kenniscentrum voor seksualiteit. Ze houdt zich bezig met het beleid voor vaders. "Ik denk dat dit echt een doorbraak kan betekenen voor hoe je binnen een gezin met de verzorging van het kind omgaat."

Smit zegt in het NOS Radio 1 Journaal dat dit een belangrijke stap is naar een regeling die over anderhalf jaar ingaat. Op 1 juli 2020 komt er nog vijf weken geboorteverlof bij voor partners. Het salaris bij dit langere kraamverlof wordt voor 70 procent doorbetaald. Dat verlof moeten binnen een half jaar na geboorte opgenomen worden. Volgens Smit is het belangrijk dat partners dat dan ook echt doen.

Matessa Mackintosh en Igor Groenewegen verwachten hun kindje 31 december. Extra dagen na de geboorte zijn voor Igor meer dan welkom:

'Die extra dagen heb je gewoon nodig'

"We weten dat als de partner in de eerste zes maanden betrokken wordt bij de opvoeding van het kind, dat een langetermijneffect heeft. Hij is dan meer thuis en ook meer betrokken bij de zorg voor het kind." Nu is het vaak zo dat moeders minder gaan werken, en vaders juist meer. Toch willen de meeste vaders (60 procent) graag meer bijdragen aan de zorg voor hun kind, blijkt uit onderzoek van Motivaction.

Eerste stap

"Ik denk dat het daarom goed is dat we naar de hele set aan verlofregelingen kijken", zegt Smit. "Je moet kijken hoe je het zo goed mogelijk in kunt richten, zodat vaders en moeders voor de wet als gelijke opvoeders worden gezien." Op dit moment is dat niet zo, ook niet na 1 januari. De moeder krijgt drie maanden verlof, en de vader maximaal vijf weken. "Wij vinden dat een eerste goede stap, maar dit kan verder verruimd worden in de toekomst."

Ons land komt nu meer in de richting van het Europese gemiddelde van acht weken. Ze vindt een voordeel van de Nederlandse regeling dat de zes weken verlof die in 2020 ingaan alleen voor de partner gelden. In andere landen worden de vrije dagen vaak gelijktijdig opgenomen.

"Maar in Nederland kan de partner ook echt even alleen zijn met het kind, en is hij niet meer de assistent van de moeder", zegt Smit. "Door onderzoek weten we dat rolpatronen hierdoor in een gezin doorbroken worden. Dan laat een baby zich ook makkelijker troosten door de vader."

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl