ANP
NOS Nieuws

Nationale hypotheekschuld weer iets gestegen

De totale hypotheekschuld is afgelopen jaren steeds iets gestegen. Afgelopen kwartaal stond er in Nederland voor 702 miljard euro aan hypotheken uit, volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Ten opzichte van de maanden ervoor is dat geen forse stijging, het bedrag nam maar met 1 miljard euro toe. Maar op de langere termijn is er toch een duidelijke groei zichtbaar. Vlak na de crisis in 2014 was de hypotheekschuld nog 30 miljard euro lager.

Vaker verhuizen

Voor een verklaring van de stijging wijst het CBS op de veranderde omstandigheden op de huizenmarkt. In 2013 stonden door de crisis veel huizen nog 'onder water': de waarde van de woning was lager dan de hypotheekschuld.

Om te stimuleren dat mensen minder schulden hadden, verruimde de overheid de schenkingsvrijstelling. Daardoor konden mensen lagere leningen afsluiten of meer van bestaande schulden aflossen. Ook kochten minder mensen een woning en werden er minder hypotheken afgesloten.

Inmiddels is de huizenmarkt flink aangetrokken en worden er meer hypotheken verstrekt en groeit de totale hypotheekschuld.

Economie groeit ook

Dat hoeft niet heel zorgwekkend te zijn. Het CBS wijst op de verhouding van de hypotheekschuld ten opzichte van de groei van wat we in Nederland maken en verdienen, het bruto binnenlands product (bbp).

In dat opzicht gaat het de laatste jaren juist goed: het bbp groeide harder dan de hypotheekschuld. De conclusie kan daarom misschien wel zijn dat huishoudens in Nederland iets meer schulden aankunnen dan vier jaar terug.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl