NOS Nieuws

Duitsland wil immigratie vergemakkelijken vanwege arbeidstekort

De Duitse regering heeft besloten dat het makkelijker moet worden voor immigranten van buiten Europa om in Duitsland te blijven. Een wetsvoorstel, dat na jaren van politiek gesteggel nu op tafel ligt, is vooral bedoeld om iets te doen aan het schreeuwende tekort aan arbeidskrachten.

Duitsland zit te springen om vakmensen als ingenieurs, verpleegkundigen en loodgieters. Het tekort is zo groot dat de regering vreest dat de economie vastloopt als er nu geen maatregelen worden genomen.

In de nieuwe wet zouden de regels voor immigratie worden versoepeld. Zo is de voorrang die arbeidsmigranten van binnen Europa van oudsher hadden op werkzoekenden van buiten Europa, van de baan.

Daarnaast hebben nieuwe asielzoekers het recht om zes maanden te blijven, op voorwaarde dat ze in hun eigen levensonderhoud kunnen voorzien. Zelfs afgewezen asielzoekers maken nog kans op een verblijfsvergunning, mits ze ten minste een jaar lang 32 uur per week hebben gewerkt en de Duitse taal beheersen.

Historische dag

De regeringspartijen CDU en SPD spreken van een historische dag, omdat de nieuwe wet Duitsland als immigratieland op de kaart zet. Bovendien zou de nieuwe wet de fouten uit de jaren 60 en 70 moeten goedmaken. Toen moesten buitenlandse werknemers ook de tekorten op de arbeidsmarkt oplossen, maar werd er niet gekeken naar diploma's. Ook was het geen vereiste dat zij goed Duits spraken, zoals dat nu dus wel het geval is.

Er is wel kritiek op het voorstel. Anti-immigratiepartij AfD is ertegen. Sommige critici wijzen op het gevaar van meer bureaucratie, omdat de strenge eisen waaraan de immigranten moeten voldoen allemaal gecontroleerd zouden moeten worden. Als de wetsvoorstellen door de Bondsdag zijn goedgekeurd, gaat de nieuwe immigratiewet 1 januari 2020 in.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl