ANP

Nieuwe personenauto's in de Europese Unie moeten in 2030 37,5 procent minder CO2 uitstoten dan in 2021. Dat zijn onderhandelaars van de EU-lidstaten en van het Europees Parlement in Brussel na vele overlegrondes overeengekomen.

Voor nieuwe bestelwagens is een iets lagere reductie afgesproken: die moeten in 2030 31 procent minder kooldioxide produceren. Als tussenprestatie geldt voor beide autotypen dat hun uitstoot in 2025 al met 15 procent moet zijn afgenomen.

Ongeveer een kwart van alle broeikasgassen in de EU is afkomstig van het verkeer, met name van personenauto's en vrachtwagens.

Verzet van autosector

Het Europees Parlement had aanvankelijk ingezet op een uitstootreductie van 40 procent, maar dat stuitte op hevig verzet van autoproducerende lidstaten en de autobranche zelf. De Europese Commissie en ook Duitsland, de lidstaat met de grootste autosector, mikten eerder op 30 procent reductie.

Andere EU-landen, onder wie Nederland en Frankrijk, wisten die waarde toen al naar 35 procent te tillen. Het overleg van vandaag heeft de ambitie nog iets verder opgeschroefd.

Europarlementariër Bas Eickhout van GroenLinks zegt in een reactie: "Daarmee gaan we de goede kant op". Hij voegt eraan toe dat er goed op toegezien moet worden dat er geen mazen in de wet mogen zitten waar de autoproducenten misbruik van kunnen maken.

Verschil testsituatie en resultaat op de weg

Er is ook afgesproken dat vanaf 2021 het verschil tussen de CO2-uitstoot die gemeten wordt bij het testen van de auto's en de daadwerkelijke CO2-uitstoot niet te groot mag zijn. De afgelopen jaren werden de verschillen tussen de testsituatie en de uitstoot als een auto op de weg rijdt, steeds groter.

Als tussen 2021 en 2027 de verschillen verder oplopen, mag de Europese Commissie met wetgeving komen om die verschillen te verkleinen. De bedoeling is om de waarden die alleen tijdens de meest ideale situaties gehaald kunnen worden terug te dringen. Er moeten minder geflatteerde cijfers komen, door het meten van de echte uitstoot van auto's.

STER reclame