NOS NieuwsAangepast

Onderwijsraad: segregatie op scholen neemt toe

De scheiding tussen jongeren uit verschillende sociale groepen op scholen is te groot geworden. Dat zegt de Onderwijsraad in een rapport dat is aangeboden aan onderwijsministers Van Engelshoven en Slob.

"De voor Nederland typerende scheiding tussen schoolsoorten, leerwegen en opleidingen maakt dat leerlingen met verschillende sociale achtergronden elkaar steeds minder vanzelfsprekend tegenkomen", schrijft de Onderwijsraad.

Jongeren leren daardoor niet goed hoe ze met verschillen en andersdenkenden moeten omgaan. "Het onderwijs kan hierdoor maar beperkt bijdragen aan sociale samenhang in de samenleving."

Minder kans voor laatbloeiers

Verder merkt de raad op dat plaatsing in het voorgezet onderwijs steeds bepalender wordt voor het eindniveau van de jongeren. Doordat scheidingen tussen schoolsoorten en leerwegen strikter zijn geworden, wordt het voor leerlingen moeilijker om door te stromen. Laatbloeiers, zo schrijft de raad, krijgen minder kansen in het onderwijs.

Ook houdt het huidige systeem volgens de raad te weinig rekening met de dynamiek van de samenleving en arbeidsmarkt. "Leren gaat niet meer vooraf aan betaald werken, maar er is een combinatie van werken en leren nodig gedurende de leer- en arbeidsloopbaan." De raad vindt dat het huidige stelsel te veel gericht is op kinderen en jongeren, en te weinig op volwassenen.

Bij brede scholengemeenschappen zitten de verschillende niveaus vaak op andere locaties. Die locaties zouden weer moeten worden samengevoegd, vindt de raad. Ook pleit de raad voor brede brugklassen om de doorstroom te bevorderen.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl