Aantal huishoudens met hogere inkomens stijgt

time icon
AFP

Het aantal huishoudens met hogere inkomens stijgt. Een half miljoen huishoudens had in 2017 een gestandaardiseerd inkomen van 50.000 euro of meer, blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Dat zijn er 120.000 meer dan in 2013.

Het gestandaardiseerde inkomen is het nettobedrag dat een huishouden op jaarbasis te besteden heeft, waarbij rekening wordt gehouden met de grootte van het huishouden. In totaal komt 6,7 procent van de Nederlandse huishoudens dus op 50.000 euro of meer.

Zelfstandig ondernemers hebben het vaakst een hoog inkomen: één op de vijf huishoudens met een zelfstandige viel vorig jaar in deze groep. Onder huishoudens met werknemers in loondienst kwamen hogere inkomens minder vaak voor (7 procent). Bij pensioenhouders was dat nog minder vaak (4 procent).

Lage inkomens

Verreweg de meeste huishoudens, zo'n 2,5 miljoen, hadden vorig jaar tussen de 20.000 en 30.000 euro te besteden.

Minder dan 400.000 huishoudens hadden in 2017 een gestandaardiseerd inkomen van minder dan 10.000 euro. Dat aantal daalt al jaren; in 2013 waren het er nog 66.000 meer.

Wat is een gestandaardiseerd inkomen? (bron: CBS)

Een gestandaardiseerd inkomen is het nettobedrag dat een huishouden op jaarbasis te besteden heeft, gecorrigeerd voor grootte en samenstelling van het huishouden.

Alle inkomens worden herleid tot het inkomen van een eenpersoonshuishouden, zodat ze onderling te vergelijken zijn. Wanneer een echtpaar bijvoorbeeld een besteedbaar inkomen heeft van 68.500 euro, dan is het gestandaardiseerd inkomen van dit huishouden 50.000 euro.

STER Reclame