NOS Nieuws

Extra banen in hernieuwbare energie en energiebesparing

Investeringen in hernieuwbare energie en energiebesparing leveren banengroei op. Tussen 2008 en 2017 steeg het aantal voltijdbanen in de energiesector met ruim de helft, van 35.000 naar 54.000. Dat meldt het CBS.

In 2008 waren biomassa en biogas nog verantwoordelijk voor het grootste deel van de werkgelegenheid in wat toen doorgaans nog werd aangeduid als 'alternatieve energie'. Inmiddels is de term hernieuwbare energie meer gangbaar en brengen vooral het plaatsen van zonnepanelen en de bouw van windmolens extra werkgelegenheid met zich mee.

Sinds 2015 komen er meer banen voort uit investeringen in hernieuwbare energie en energiebesparing dan uit investeringen in conventionele energie als olie en gas. Vooral de installatiesector profiteert. De banengroei is daar zo groot, dat men vreest voor een tekort aan mankracht om de overgang naar hernieuwbare energie mogelijk te maken.

Gigantisch tekort

Het tekort is "gigantisch", zegt Doekle Terpstra, voorzitter van installatiebranchevereniging UNETO-VNI. En het loopt alleen maar op: nu gaat het nog om 20.000 banen, over vijf jaar is dat al verdubbeld.

Dat heeft te maken met het grote tekort aan technisch geschoolde mensen, aldus Terpstra. "We doen er alles aan om meer mensen de techniek in te halen. We kijken bijvoorbeeld met het UWV hoe we mensen uit de financiële sector kunnen laten zij-instromen in de techniek. En we proberen statushouders aan ons te verbinden."

Een klein lichtpuntje is er ook. Terpstra in het NOS Radio 1 Journaal: "Een poosje geleden hebben we een overeenkomst met de overheid gesloten, om in vijf jaar 6000 warmtepompmonteurs op te leiden. Alle opleidingslokalen zitten stampvol. We gaan die ambitie nu waarschijnlijk verdubbelen naar 12.000 mensen."

Kolencentrales

Overigens nam het aantal banen in de conventionele energie sinds 2014 af. Dat komt door het gereedkomen van drie steenkoolcentrales, waardoor de werkgelegenheid in de bouw van die centrales wegviel. Ook speelt waarschijnlijk het besluit om de aardgaswinning terug te brengen een rol.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl