NOS Nieuws

Nederland stuurt jonge asielgezinnen voorlopig niet terug naar Italië

  • Reinalda Start en Mustafa Marghadi

    Redacteur Binnenland en correspondent Italië

  • Reinalda Start en Mustafa Marghadi

    Redacteur Binnenland en correspondent Italië

Asielzoekers met minderjarige kinderen worden voorlopig niet teruggestuurd naar Italië, als ze via dat land de EU zijn binnengekomen en daar hun asielprocedure moeten afwachten. In Italië is een nieuwe asielwet aangenomen, waardoor opvang in het land onzeker is.

De Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) wil daarom nu eerst onderzoeken of er wel opvang is voor migranten die Nederland naar Italië wil terugsturen. Het gaat hierbij om mensen die onder de 'Dublin-claim' vallen. Dat is een Europese afspraak die bepaalt dat migranten asiel moeten aanvragen in het land waar ze de EU zijn binnengekomen.

Volgens de nieuwe wetgeving laat Italië alleen nog migranten met een verblijfsvergunning toe tot opvangcentra, en ook onbegeleide minderjarigen. De overheid financiert nog wel heel summiere opvang voor andere migranten, maar met veel minder geld. Mensen mogen nog maximaal zes maanden in de asielcentra blijven. Dat betekent voor een stad als Milaan dat 900 van de 4000 opgevangen migranten op straat belanden.

Bekijk in de reportage van correspondent Mustafa Marghadi wat voor gevolgen de nieuwe wet kan hebben voor migranten in Italië:

'Ik kan niet terug naar Mali want daar is het oorlog'

De Raad van State buigt zich morgen over het terugsturen van Dublin-claimanten naar Italië. De afgelopen weken deden lagere rechters er al verschillende uitspraken over, naar aanleiding van de nieuwe regelgeving in Italië.

De IND heeft morgen bij de zitting nog geen antwoord op de vraag of de opvang in Italië van gezinnen met jonge kinderen adequaat is, omdat de dienst het onderzoek nog niet heeft afgerond. Daarom worden alle zaken van gezinnen met minderjarige kinderen zolang het onderzoek loopt aangehouden.

Kwetsbare personen

Het ministerie van Justitie en Veiligheid laat in een reactie weten dat gezinnen individueel zullen worden beoordeeld. Ook zegt het ministerie ervan uit te gaan dat de nieuwe asielwet niet tot gevolg heeft dat de opvang van asielzoekers in Italië wordt gehalveerd.

Vluchtelingenwerk Nederland roept het kabinet op om in ieder geval kwetsbare personen hier hun procedure te laten doorlopen, zeker zolang onduidelijk is wat de gevolgen zijn van de nieuwe Italiaanse regels.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl