Amsterdamsestraatweg in Utrecht, in 2016 de gevaarlijkste weg van Nederland.
NOS NieuwsAangepast

Grootschalige aanpak verkeersveiligheid, want aantal slachtoffers stijgt

De overheid en betrokken maatschappelijke organisaties gaan de verkeersveiligheid aanpakken en streven op termijn naar nul verkeersslachtoffers. Momenteel stijgt het aantal verkeersslachtoffers. Daarom neemt de overheid een aantal maatregelen.

Twee derde van de verkeersdoden valt op gemeentelijke wegen. Daarom komen er landelijk onderzoeken van 'expertteams' naar waarom er relatief veel slachtoffers vallen op bepaalde rotondes en kruispunten met verkeerslichten, terwijl die 'op papier' veilig zijn.

Provinciale wegen worden veiliger gemaakt omdat ook daar relatief veel slachtoffers vallen. Op deze wegen valt een op de vijf verkeersdoden. In 2019 komt er op twintig gevaarlijke plekken trajectcontrole.

De aanschaf van zogenoemde 'rijtaak-ondersteunende systemen' in auto's wordt door de overheid gestimuleerd, zoals cruisecontrol, lane departure warning systemen en vermoeidheidsdetectie. Voor nieuwe systemen die op de markt komen, worden regels opgesteld door onder andere ANWB en RAI. Als nieuwe systemen toegevoegde waarde hebben voor de verkeersveiligheid dan worden zij extra onder de aandacht van consumenten en autohandelaren gebracht.

Geen helmplicht fietsers

De fietspaden worden steeds drukker en er rijden steeds meer ouderen met e-bikes. Gemeenten gaan meer fietspaden aanleggen volgens de nieuwe veiligheidsnormen: ze moeten breder zijn, zonder paaltjes en met schuine stoepranden. Wegbeheerders krijgen de gegevens van de plekken waar fietsers hard vallen zonder dat er sprake is van een aanrijding, zodat er verbeteringen kunnen worden aangebracht.

Ziekenhuizen constateren dat er steeds meer oudere fietsers en racefietsers met ernstig hoofdletsel worden binnengebracht. Het gebruik van fietshelmen wordt daarom door de overheid gestimuleerd en er komt een kwaliteitskeurmerk voor fietshelmen.

De minister wil geen helmplicht voor fietsers omdat er geen draagvlak voor is in Nederland. De verwachting is dat het aantal fietsers zelfs zal afnemen bij een helmplicht. Van Nieuwenhuizen: "En je kunt ook geen helmplicht instellen als je nog niet zeker weet welke helmen echt veilig zijn."

Alcohol

Bestuurders die met alcohol op een ongeluk veroorzaken, krijgen zwaardere straffen. De alcoholpromillages die voor automobilisten gelden gaan ook gelden voor bestuurders van snorfietsen, bromfietsen en brommobielen, dat zijn de kleine auto's die maximaal 45 kilometer per uur mogen rijden.

Verder komt er meer aandacht voor verkeersdeelnemers met een medische aandoening die van invloed kan zijn op hun rijvaardigheid en de veiligheid van andere verkeersdeelnemers. Het CBR gaat meer voorlichting geven en betere keuringen ontwikkelen, als eerste voor bestuurders met ADHD.

Eerder kondigde Van Nieuwenhuizen al aan dat het vasthouden van een mobieltje op de fiets verboden gaat worden vanaf midden 2019. "Die maatregel kost geen geld, maar daar verwacht ik wel veel van", zegt minister Van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat.

Toename verkeersslachtoffers

In het laatste plan voor verkeersveiligheid van de overheid was de inzet om in 2020 het aantal ernstige verkeersgewonden onder de 10.600 te brengen en het aantal verkeersdoden onder de 500 slachtoffers per jaar. Die doelstelling kan niet worden gehaald, het aantal verkeersslachtoffers is juist weer aan het stijgen.

"Het is voor mij persoonlijk een prioriteit om deze trend om te buigen", zegt Van Nieuwenhuizen. "Ik weet ook wel dat je nooit helemaal op nul kunt eindigen, maar ik vond het gewoon raar dat als streefgetal een aantal doden werd opgeschreven."

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl