Mbo'ers in de klas
NOS NieuwsAangepast

Fonds voor mbo-studenten met studievertraging

Minister Van Engelshoven van Onderwijs komt met een fonds voor mbo-studenten die met een goede reden studievertraging oplopen. Het gaat om jongeren die tijdens hun mbo-opleiding ziek of zwanger worden of studenten met een beperking. In het fonds zit 10 miljoen euro.

Mbo'ers die door bijvoorbeeld ziekte het studiejaar niet afmaken, moeten wel schoolgeld betalen. Die kosten worden nu gedekt. Mbo-instellingen zijn vrij om de precieze invulling van het fonds te bepalen. In het hoger onderwijs bestond zo'n studiefonds al langer.

Voorwaarde voor zo'n toelage is wel dat de student geen recht meer heeft op studiefinanciering; een studielening of een aanvullende beurs. In de wet wordt ook geregeld dat mbo'ers officieel studenten gaan heten. Ook hebben ze recht op een vergoeding als ze in een studentenraad gaan zitten, net als bij studenten op hbo en universiteit. Ook dat geld komt uit het nieuwe mbo-fonds.

Zwangerschap

Verder wordt geregeld dat mbo-studenten die voor hun 23ste hun opleiding afbreken, een verklaring krijgen waarop staat welke onderdelen van hun opleiding ze wel hebben afgrond. Zo kunnen ze volgens de minister makkelijker weer instromen op een later moment. Ook kunnen ze werkgevers laten zien wat ze geleerd hebben.

In de wet waarin de regelingen voor mbo'ers zijn vastgelegd, staat ook dat zwangerschap een officiële reden wordt voor verzuim. Op dit moment moeten zwangere studenten zich nog ziek melden.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl