Een bruinkoolcentrale in Bergheim, Duitsland
NOS Nieuws

Leiders op klimaattop krijgen slecht nieuws: CO2-uitstoot stijgt opnieuw

De wereldwijde uitstoot van CO2 door fossiele brandstoffen en industrie stijgt dit jaar waarschijnlijk met 2,7 procent, ondanks het klimaatverdrag van Parijs en ondanks de toename van alternatieve energiebronnen. Dit blijkt uit een prognose van het Global Carbon Project, een internationale onderzoeksgroep waar ook Nederlandse wetenschappers aan meedoen.

De prognose is een grote tegenvaller voor de deelnemers aan de klimaattop in het Poolse Katowice. Daar proberen op dit moment vertegenwoordigers van 200 landen de klimaatdoelen van Parijs in concrete afspraken vast te leggen.

Meer dan 10 miljard ton

Vóór 2017 was de CO2-uitstoot drie jaar lang stabiel. In 2017 steeg hij met 1,6 procent. Dit jaar zal hij dus met zo'n 2,7 procent stijgen naar meer dan 10 miljard ton koolstof, verwachten de onderzoekers. De belangrijkste oorzaak is de toename van olie- en gasverbruik, met name door wegverkeer, scheepvaart en luchtvaart.

De stijging brengt de doelstellingen van het klimaatakkoord van Parijs in gevaar, zeggen de onderzoekers. In Parijs is afgesproken dat de mondiale temperatuurstijging onder de 2 graden Celsius moet blijven en liefst op zo'n 1,5 graad uitkomt. Om dat te halen, moet de CO2-uitstoot in 2030 met de helft zijn gedaald en in 2050 tot nul.

Richting 3 graden Celsius

Met de beperkingen die landen zich nu opleggen, stevent de wereld op een temperatuurstijging van 3 graden Celsius af. "Dit is bijzonder pijnlijk", zegt de directeur van de onderzoeksgroep Future Earth. "Het is duidelijk dat we de technologie, de kennis en het economische inzicht hebben om de uitstoot drastisch terug te dringen. Het is een win-winsituatie."

Eerder vandaag werd bekend dat de CO2-uitstoot in Nederland in 2020 slechts 15 procent minder zal zijn dan die in 1990, tenzij extra maatregelen volgen. In oktober oordeelde het gerechtshof in Den Haag in de Urgenda-zaak dat de terugdringing in 2020 ten opzichte van 1990 25 procent moet bedragen. Het gevolg is dat minister Wiebes van Economische Zaken binnen een jaar aanvullende maatregelen moet nemen om het gat te dichten.

Volgens onderzoeksbureau CE-Delft, dat de berekening maakte, is fossiele energie nog steeds te goedkoop. Het roer moet radicaal om, zei directeur Frans Rooijers tegen de NOS. Hij pleit voor een complete omschakeling naar het principe dat de vervuiler betaalt.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl