NOS

Leerlingen in het praktijkonderwijs verdienen meer erkenning, vindt minister Slob. Daarom gaat hij wettelijk regelen dat zij voortaan een diploma krijgen. Nu krijgen deze leerlingen op het niveau onder het vmbo vaak alleen een zogeheten uitstroomportfolio met deelcertificaten als ze de opleiding hebben afgerond.

Het Máxima College in Ridderkerk deelt de mening van Slob. Daarom is de school twee jaar geleden al begonnen met diploma's voor het praktijkonderwijs. "We vonden dat onze leerlingen recht hadden op een écht diploma", zegt directeur Martijn Eeuwijk.

Herkenbaar diploma

Samen met andere praktijkscholen in de regio Rotterdam heeft het Máxima College afgesproken waar leerlingen voor het diploma aan moeten voldoen. Eeuwijk: "Voorheen kregen leerlingen een certificaat dat schoolspecifiek was. Daardoor zagen werkgevers allerlei verschillende diploma's. Door deze afspraken is het diploma nu duidelijk herkenbaar, werkgevers weten precies waar leerlingen voor geslaagd zijn."

Om het diploma te behalen moeten de leerlingen van het Máxima College een portfolio opbouwen. Zodra dat compleet is worden ze geëxamineerd door een examinator van een andere school. Zo wordt de kwaliteit van het diploma gewaarborgd, legt Eeuwijk uit.

Leerlingen zijn gemotiveerder omdat ze weten waar ze naartoe werken.

Praktijkschooldirecteur Martijn Eeuwijk

Volgens Eeuwijk is het diploma voor leerlingen meer dan een blijk van waardering. "Leerlingen zijn gemotiveerder en enthousiaster omdat ze weten waar ze naartoe werken." Daarnaast hoopt hij dat het diploma helpt om meer jonge mensen aan de slag te krijgen. "Ik heb een school vol jongens en meisjes die heel graag willen werken, maar we hebben bedrijven nodig die hen kansen willen geven. Een diploma kan daarbij helpen."

Ook volgens minister Slob is het belangrijk dat leerlingen zich gewaardeerd voelen. "Deze leerlingen missen iets wat alle andere leerlingen in het voortgezet onderwijs wel hebben. Ze hebben óók hard gewerkt, stages gelopen en praktijklessen gehad. Zo geven we ze een speciaal moment."

Gesprekken met scholen

De komende periode voert de minister gesprekken met de scholen en de sectorraad over de precieze invulling van het diploma. Hij kijkt daarvoor ook naar de 'mooie' initiatieven die al door scholen zelf zijn genomen, zoals de samenwerking in Rotterdam. Volgens Slob zal een portfolio in ieder geval onderdeel zijn van het diploma.

Slob hoopt dat praktijkscholen al dit schooljaar initiatieven starten om leerlingen van een diploma te voorzien.

Martijn Eeuwijk is blij dat straks alle leerlingen van het praktijkonderwijs kunnen ervaren hoe het is om een diploma te ontvangen. "Het is voor leerlingen, maar ook voor hun ouders, bijzonder om de vlag met hun schooltas uit te kunnen hangen. Een diploma heeft gewoon meer statuur."

STER reclame