NOS Nieuws

Scholen laten miljarden voor onderwijs op de plank liggen

Onderwijsinstellingen zitten er over het algemeen warmpjes bij. Misschien wel iets te warm, vinden de ministers Van Engelshoven en Slob. Ze vragen zich af of het geld dat de scholen in reserve houden nog wel in verhouding staat tot de risico's die ze lopen. "Sparen mag geen doel op zich worden", schrijven ze aan de Tweede Kamer.

De bewindslieden reageren daarmee op een rapport van de Onderwijsinspectie. Die bracht in kaart wat de financiële positie is van scholen in het primair, voortgezet en hoger onderwijs. De reserves (het eigen vermogen en het geld dat niet uitgegeven wordt) nemen alleen maar toe.

"Dat baart ons zorgen", schrijven Van Engelshoven en Slob. "Het gaat tenslotte om geld dat bedoeld is voor het geven van onderwijs." Ze vinden het begrijpelijk dat scholen geld achter de hand houden om tegenvallers op te vangen. Ook zit een groot deel van het eigen vermogen vast in gebouwen. Toch blijft er te veel geld op de plank liggen. "Het is niet de bedoeling dat dit ten koste gaat van het primaire proces."

Het is zorgelijk en onwenselijk dat er zo veel geld niet wordt uitgegeven

Ministers Van Engelshoven en Slob (Onderwijs)

Volgens het Inspectierapport begroten veel schoolbesturen te behoudend en onderschatten ze de inkomsten. Daardoor werden de scholen alleen al vorig jaar een half miljard euro rijker.

De ministers vinden de toenemende reserves ook opmerkelijk, omdat er vanuit de sector juist gevraagd wordt om extra geld in de strijd tegen de werkdruk en het lerarentekort.

Passend onderwijs

Het meest verbolgen zijn Van Engelshoven en Slob over de gang van zaken bij samenwerkingsverbanden. Die verdelen het geld dat bedoeld is voor ondersteuning van kwetsbare leerlingen, ook wel passend onderwijs genoemd.

Bij de samenwerkingsverbanden zijn de reserves vorig jaar met 32 miljoen euro toegenomen. Ze hebben inmiddels een eigen vermogen van 238 miljoen. Aan voorzieningen ligt er 3 miljoen euro op de plank.

"Het is zorgelijk en onwenselijk dat er zo veel geld niet wordt uitgegeven", schrijven de ministers. "Het staat ook in schril contrast met de klachten van scholen over te weinig ondersteuning in de klas." Bovendien lopen de samenwerkingsverbanden relatief weinig risico, dus hebben ze helemaal geen reden om zo veel geld op de plank te laten liggen, vinden ze.

Van Engelshoven en Slob zeggen dat ze met de onderwijssector gaan bekijken welke maatregelen er moeten worden genomen om de reserves weer in verhouding te brengen met de risico's. De Inspectie gaat schoolbesturen ook aanspreken op hun manier van begroten.

Reserves in het onderwijs, in miljoenen euro's (bron: Onderwijsinspectie)

2016 2017
Primair onderwijs 3750 3909
Voortgezet onderwijs 2822 2973
Middelbaar beroepsonderwijs 2859 2891
Hoger beroepsonderwijs 1841 1867
Wetenschappelijk onderwijs 4056 4135
Landelijk totaal: 15328 15775
Samenwerkingsverbanden passend onderwijs 209 241

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl