AFP

Het kabinet is niet van plan op korte termijn de wet te veranderen zodat vrouwen onder pseudoniem, dus onder een valse naam, kunnen bevallen.

Minister Dekker voor Rechtsbescherming schrijft aan de Tweede Kamer dat daarvoor een tijdrovend en ingewikkeld proces nodig is, waarbij allerlei registratiesystemen en ook het Burgerlijk Wetboek moeten worden aangepast. Ook moet er van overheidswege een register komen, waarin de echte namen van de vrouwen worden opgeslagen.

Eerwraak

Onder pseudoniem bevallen zou een uitkomst kunnen zijn voor vrouwen die bijvoorbeeld vanwege eerwraak gevaar lopen als duidelijk wordt dat ze zwanger zijn of een kind hebben gekregen.

Verschillende organisaties, waaronder de Kinderombudsman, Defence For Children en de Jeugdbescherming, hebben ervoor gepleit dat onder pseudoniem bevallen wettelijk mogelijk wordt. Ook regeringspartij D66 voelt er wel voor.

Het is nu al wel mogelijk om 'onder geheimhouding' te bevallen, waarbij de persoonlijke gegevens van de moeder zo veel mogelijk geheim worden gehouden. Maar op de geboorteakte staat dan wel gewoon de naam van de moeder.

Afstamming

Bij bevallen onder pseudoniem vindt de hele medische behandeling van de zwangerschap, inclusief de geboorte, plaats onder een fictieve naam. Die naam komt ook op de geboorteakte. De echte naam van de moeder wordt bewaard in een afgeschermd register. Op die manier kan het kind, dat afgestaan is ter adoptie, later toch achterhalen wie zijn of haar moeder is.

Volgens cijfers van FIOM, de organisatie die zich bezighoudt met ongewenste zwangerschappen en afstammingsvragen, hebben vorig jaar 62 vrouwen afstand ter adoptie overwogen. Aanvankelijk wensten 16 van hen geheimhouding, uiteindelijk bleven er daar tien van over.

Duitsland

In Duitsland bestaat nu al de wettelijk mogelijkheid om onder pseudoniem te bevallen. Dekker wijst erop dat uit de evaluatie van die wet is gebleken dat desondanks toch veel ongewenst zwangere vrouwen ervoor kiezen om hun kind te vondeling te leggen.

Al met al wil Dekker de mogelijkheid van een wetswijziging niet bij voorbaat uitsluiten, maar voorlopig richt hij zich liever op het verbeteren van de huidige situatie en het zo vroeg mogelijk in contact komen met ongewenst zwangere vrouwen.

Daarnaast wijst hij op de Stichting Beschermde Wieg, die nu al 'beschermd bevallen' aanbiedt in samenwerking met een aantal ziekenhuizen. Volgens Dekker lijkt die methode erg veel op bevallen onder pseudoniem.

Notaris

De naam van de moeder is dan alleen bekend bij de stichting en haar gegevens worden in bewaring gegeven bij een notaris. Alleen de stichting weet wie de notaris in kwestie is. Op de geboorteakte komen niet de gegevens van de moeder, maar het kind kan vanaf 16-jarige leeftijd die gegevens wel inzien.

Dekker vindt het cruciaal dat de gegevens goed beheerd worden, gezien het recht van kinderen om hun afstamming te kennen. Hij gaat de komende tijd met verschillende betrokken organisaties overleggen.

STER reclame