Zwangerschapstest ANP

Regeringspartijen D66 en VVD zijn niet blij met de plannen van staatssecretaris Blokhuis van Volksgezondheid voor de hulpverlening aan ongewenst zwangere vrouwen en meisjes.

Blokhuis wil niet vooraf hulpverleners van overheidssubsidie uitsluiten die zijn verbonden aan anti-abortusorganisaties, zoals De week van het leven en de Vereniging voor Bescherming van het ongeboren kind (VBOK). Hulporganisatie Siriz is bijvoorbeeld voortgekomen uit de VBOK en steunt De week van het leven.

Niet geloofwaardig

D66-Kamerlid Bergkamp vindt het niet geloofwaardig dat hulpverleners die verbonden zijn aan deze organisaties neutrale hulpgesprekken met ongewenst zwangere vrouwen kunnen voeren. "De intentie van die organisaties is om uit te dragen dat 'beëindiging van het leven' onaanvaardbaar is."

VVD-Kamerlid Tellegen gelooft er ook niet in. "Als je als vrouw voor zo'n moeilijke en persoonlijke keuze komt te staan heb je recht op neutrale en objectieve informatie", zegt zij. "De staatssecretaris wil dat we erop vertrouwen dat het anti-abortusstandpunt van de VBOK de neutraliteit van de keuzehulpgesprekken door Siriz niet in de weg zal staan. Ik ben daar absoluut niet van overtuigd."

Eerder al maakten de Kamerleden Ellemeet (GroenLinks) en Ploumen (PvdA) bezwaar. Ellemeet vindt het werk van sommige organisaties onethisch. "Abortus wordt op de website van De week van het leven omschreven als een brute moord. Als dit geen sturen is weet ik het ook niet meer."

Verdachtmakingen

De ChristenUnie, de partij van staatssecretaris Blokhuis, en de SGP vinden het juist goed dat ook organisaties met een bepaald standpunt gesubsidieerd hulpgesprekken mogen aanbieden. De twee partijen steunen samen met Siriz en 'Schreeuw om leven' de Week van het leven. Zij vertrouwen er wel op dat vrouwen voldoende keuzevrijheid krijgen. SGP-leider Van der Staaij: "Er is veel tijd gaan zitten in verdachtmakingen van Siriz en andere organisaties."

Blokhuis zelf vindt dat hij met zijn nieuwe kwaliteitseisen meer doet om de hulpgesprekken te verbeteren dan tot nu toe het geval was. "We leggen de lat hoger dan ooit." Hij snapt het ongemak en de ongerustheid bij een deel van de Tweede Kamer over Siriz. "Ik ben in gesprek met Siriz over de beschermwaardigheid van het leven en hoe zij dat uiten. Die uitingen dragen er niet aan bij dat we het eens worden."

D66 vindt de toezegging onvoldoende en zal een motie indienen waarin wordt geregeld dat er een extra eis komt aan hulporganisaties, die beïnvloeding door een anti-abortusstandpunt moet voorkomen. VVD, D66, GroenLinks en PvdA hebben samen 75 van de 150 zetels, maar of de motie het gaat halen is nog niet duidelijk.

STER reclame