Oud-rechter Hans Westenberg in 2012 ANP

De Raad voor de rechtspraak trekt uitlatingen in die zijn gedaan in de zaak rond voormalig rechter Hans Westenberg in 2006. De koepelorganisatie van de rechterlijke macht geeft toe dat een beschuldiging aan het adres van de Rotterdamse advocaat Hugo Smit "onvoldoende gefundeerd en later ook onjuist is gebleken".

De zaak draaide om een telefoongesprek dat de inmiddels gepensioneerde Westenberg voerde met Smit over een rechtszaak over Schiphol, de zogenoemde Chipshol-zaak. Het gesprek werd in 2004 door Smit in een boek aangehaald, maar Westenberg ontkende dat het had plaatsgevonden. De Raad voor de rechtspraak stelde dat Smits handelen niet door de beugel kon en schadelijk was voor het functioneren van de rechtspraak.

Westenberg spande op kosten van de Raad procedures aan tegen Smit. Smit moest daarna noodgedwongen opstappen bij het kantoor waar hij werkte, vanwege reputatieschade. Later werd echter door het gerechtshof vastgesteld dat Smit de waarheid had gesproken. Westenberg kwam daardoor bekend te staan als 'de liegende rechter'.

Onrechtmatig handelen

De rectificatie volgt op een uitspraak vorige week van de Hoge Raad. Daarin werd definitief vastgesteld dat Westenberg en de Staat onrechtmatig hebben gehandeld jegens Smit en aansprakelijk zijn voor de geleden schade. Smit claimt dat die schade in de miljoenen loopt. Het gerechtshof stelt de hoogte van de schadevergoeding later vast.

De Raad trekt de beschuldiging in dat Smits handelen niet door de beugel kon en schadelijk was voor het functioneren de rechtspraak. Smit is door die beschuldiging "in zijn eer en goede naam aangetast", schrijft de Raad.

STER reclame