Het azc in Leersum RTV Utrecht

De gemeente, politie en het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) gaan ingrijpen bij het asielzoekerscentrum in Leersum. Aanleiding is de overlast door enkele asielzoekers.

Buschauffeurs zeggen tegen RTV Utrecht dat ze worden bedreigd bij de bushalte in de buurt van het asielzoekerscentrum. Ze zouden daarom met angst achter het stuur zitten. Ook ondernemers zouden klagen over groepjes asielzoekers die zich misdragen.

Maatregelen

De gemeente Utrechtse Heuvelrug, politie en het COA zeggen de signalen van overlast te herkennen. De betrokken asielzoekers worden op hun gedrag aangesproken. Ze kunnen een boete krijgen of een locatieverbod. Helpt dat niet genoeg, dan worden ze overgeplaatst naar een andere opvanglocatie waar meer toezicht is.

In bepaalde gevallen kan het dossier van de overlastpleger bovenop de stapel gelegd worden, zodat de asielaanvraag eerder verwerkt kan worden.

Volgens het COA is er al 24 uur per dag beveiliging in en om het azc in Leersum aanwezig. Dat wordt uitgebreid en ook de bushalte wordt meegenomen in de rondes van beveiligers.

STER reclame