NOS Nieuws

CBS ziet Nederland langzaam van samenstelling veranderen

De samenstelling van de Nederlandse bevolking verandert langzaam, door de instroom van migranten en kinderen die zij krijgen. Dat constateert het Centraal Bureau voor Statistiek in het jaarrapport integratie 2018. Het CBS publiceert eens in de twee jaar de laatste stand van zaken als het gaat om immigratie, emigratie en integratie.

De onderzoekers van het CBS gingen in deze jaaruitgave dieper in op de ontwikkeling van de bevolking in Nederland. Er wordt geen voorspelling over de toekomst gedaan, omdat dat lastig is. Geboortegolven of plotselinge toename van immigratie zijn lastig te voorspellen. Er is vooral gekeken naar de afgelopen drie jaar.

Tussen januari 2015 en 1 januari 2018 nam het aantal inwoners met een Nederlandse achtergrond met 26.000 af. Er kwamen 306.000 inwoners met een migratieachtergrond bij. De grootste groep nieuwkomers de laatste jaren waren mensen uit Syrië.

Weinig kinderen

Op 1 januari 2018 had bijna een kwart (23 procent) van de Nederlandse bevolking een migratieachtergrond. Dat is 1 procentpunt meer dan drie jaar eerder. Iets meer dan de helft van deze mensen is niet in Nederland geboren. De migrantenkinderen die wel in Nederland zijn geboren hebben vooral een Marokkaanse, Surinaamse, Antilliaanse of Turkse achtergrond. Zij worden de tweede generatie genoemd.

Van de kinderen die in 2017 in Nederland werden geboren, is ongeveer 14 procent een kind van de tweede generatie. "De totale groep kinderen (tot 50 jaar) van de tweede generatie is in Nederland nog behoorlijk klein", stelt het CBS. "Ongeveer 145.000 personen die jonger zijn dan 50 jaar zijn een kind van ouders met een niet-westerse achtergrond; dat is 1,9 procent van de bevolking met een Nederlandse achtergrond in dezelfde leeftijdsgroep."

Poolse gezinnen

De immigratie uit Polen, Roemenië, Bulgarije en andere Oost-Europese landen is sterk toegenomen sinds deze landen zijn toegetreden tot de Europese Unie. Er komen nog steeds mensen uit de nieuwe EU- lidstaten naar Nederland, maar niet meer alleen voor werk, ook steeds vaker volgt de rest van het gezin.

Het aantal kinderen van de tweede generatie met een westerse achtergrond jonger dan 25 jaar is de laatste jaren afgenomen. Maar door een groter wordende Poolse tweede generatie zal deze groep in de toekomst mogelijk weer gaan groeien, aldus het CBS.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl