NOS NieuwsAangepast

'Onderzoek naar gesjoemel bij vluchtelingen-besluiten IND'

Het ministerie van Justitie en Veiligheid onderzoekt of bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) is gesjoemeld bij de beoordeling van bezwaarschriften van vreemdelingen met een verblijfsvergunning. NRC Next schrijft dat. Mogelijk zijn tientallen beslissingen tot het uitzetten van vreemdelingen ongeldig.

De misstanden kwamen volgens de krant aan het licht in een rechtszaak die een medewerker aanspande tegen de IND. Hij werd vorige maand geschorst nadat duidelijk was geworden dat hij een besluit twee keer had beoordeeld. De medewerker van het IND-kantoor in Zwolle stelt dat de dienst bij de beoordeling van bezwaarschriften interne regels en de wet overtreedt. Hij zegt dat hij hier onder druk aan meewerkte.

In de wet staat dat gevoelige kwesties niet beoordeeld mogen worden door ambtenaren die betrokken waren bij eerdere besluiten in een dossier, om tunnelvisie te voorkomen. Deze regels gelden ook voor de beoordeling van bezwaarschriften van asielzoekers met een vluchtelingenstatus. Zij kunnen bijvoorbeeld bezwaar indienen als hun verblijfsvergunning wordt ingetrokken.

De klokkenluider, zoals de geschorste medewerker in NRC Next wordt genoemd, zegt dat hij door zijn chef onder druk werd gezet om veertig dossiers te beoordelen die hij al eerder had behandeld. Om te voorkomen dat dit werd ontdekt, kreeg hij de opdracht die te ondertekenen met de naam van zijn chef of andere bevoegde medewerker. Het idee was zo de wachtlijsten bij de IND weg te werken.

Volgens Igna Oomen, de secretaris van de Vereniging van Asieladvocaten en Juristen (VAJN), gaat het vaker mis bij de beoordeling van bezwaarschriften. "In de wet staat dat één ambtenaar niet twee keer mag beslissen, maar ook ik spreek IND-medewerkers die aangeven dat een besluit wel met hun naam is ondertekend, maar dat zij dat besluit niet zelf hebben genomen", zegt zij in NRC Next.

In het NOS Radio 1 Journaal noemt VAJN-voorzitter Wil Eikelboom het verhaal van de klokkenluider schrikbarend. "Dit zijn de zaken die hij kent, dus misschien zijn het er nog wel veel meer." De bezwaren moeten opnieuw worden beoordeeld, zegt hij. "Als de beslissing over het bezwaar door dezelfde ambtenaar wordt genomen die de aanvraag eerst heeft afgewezen, dan zijn je kansen natuurlijk niet zo groot."

'Dienstopdracht'

De dienst bestrijdt dit en zegt in de krant dat altijd wordt gewerkt volgens het 'vier-ogen-principe'. Een vertegenwoordiger van het ministerie van Justitie en Veiligheid zegt dat in oktober onmiddellijk is ingegrepen toen bleek dat dit in één geval niet was gebeurd. De medewerker is geschorst en er is een integriteitsonderzoek naar hem ingesteld. Ook wordt nu onderzocht of het bij meer beslissingen is misgegaan, zei de adjunct-directeur van de IND volgens NRC in de rechtszaal.

Het ministerie van Justitie en Veiligheid en de IND willen geen vragen over de kwestie beantwoorden, omdat de zaak onder de rechter is.

De geschorste medewerker zegt dat de dienst de problemen op hem afschuift. "Ik wilde en mocht de dossiers niet nog een keer beoordelen, maar ik kreeg een dienstopdracht", zei hij.

Eerder deze maand werd bekend dat de IND alleen dit jaar al ruim een miljoen euro aan dwangsommen heeft betaald vanwege de vertragingen bij asielprocedures. Dat bedrag loopt de komende tijd verder op, omdat er nog duizenden claims moeten worden bekeken.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl