Frans Timmermans
NOS Nieuws

Timmermans roept coalitie op 'Marrakesh' te omarmen

Nederland moet gewoon het akkoord van Marrakesh ondertekenen. Volgens Eurocommissaris Frans Timmermans is de afspraak die de VN wil maken over het migratieprobleem van groot belang voor Nederland en de Europese Unie. "Wat in de verklaring staat is regeringsbeleid in Nederland, vanuit dit kabinet en van het vorige kabinet."

De verklaring heeft als uitgangspunt dat migratie van alle tijden is en zal zijn. Dat geen enkel land in z'n eentje migratieproblemen kan oplossen en dat internationale samenwerking nodig is. Daarom gaat de verklaring over heel veel aspecten van migratie

Timmermans: "Dat de wereld bij elkaar komt en zegt: dit is het probleem, dit zijn de kansen, dit zijn de bedreigingen en dit zijn de mogelijke manieren om het op te lossen. Dat bindt nog niemand, er vloeit geen enkele verplichting, voor wie dan ook, uit voort, maar het zet wel de agenda van hoe je in de toekomst wereldwijde afspraken kunt maken. Dat lijkt me alleen maar goed, vooral voor Europa."

Timmermans roept daarom de Nederlandse coalitie op de verklaring te omarmen. "Kijk naar het probleem en zie dat de Marrakesh-verklaring geheel in lijn is met wat de Nederlandse regering wil. Dus doe het dan ook."

Radicaal rechts

Volgens de vicevoorzitter van de Europese Commissie moet voorkomen worden dat 'radicaal rechts' de discussie kaapt. "De vraag zal de komende tijd zijn: gaat traditioneel rechts helemaal mee in die agenda van radicaal rechts?"

Als het antwoord ja is, zitten we in Europa met een groot probleem, zo analyseert Timmermans. "Maar als politici een beetje ruggengraat houden, dan komt het wel goed. Zo sterk is uiterst rechts nou ook weer niet in Europa. De overgrote meerderheid zit nog steeds op de lijn in Europa dat Marrakesh een goed idee is. De overgrote meerderheid in Europa, los van Marrakesh, vindt nog steeds dat we migratie gezamenlijk moeten aanpakken."

Angst

Volgens Timmermans moet juist nu verantwoorde politiek worden bedreven. "Als je verstandig beleid wilt voeren dan moet je mensen niet vastketenen aan hun angst. Dan moet je mensen helpen die angsten beheersbaar te maken. En Marrakesh is een manier om de zorgen van mensen beheersbaar te maken. Mensen vertellen dat dit leidt tot allerlei verschrikkelijke gevolgen, wat totaal niks met de werkelijkheid te maken heeft, dat is mensen in hun angsten bevestigen en hun angsten vergroten."

Brexit

In zijn maandelijkse gesprek met de NOS ging Timmermans ook in op het nieuws over de brexit. Hij ziet niet veel mogelijkheden om de brexit-deal te veranderen. "Alle lidstaten zijn tevreden over hoe de Commissie dat namens hen heeft gedaan en ik heb geen enkele reden om aan te nemen dat dat nu gaat veranderen."

De vicevoorzitter van de Europese Commissie constateert dat de lidstaten tegen de verwachting van velen in, eensgezind zijn gebleven. "Net na het referendum over de brexit zei iedereen dat het heel lastig zou worden voor de Europese Unie. want je zult een zelfverzekerd Groot-Brittannië zien tegenover 27 verschillende posities. Het omgekeerde is waar gebleken: 27 zelfverzekerde landen die één positie hadden en het Verenigd Koninkrijk dat intern sterk verdeeld was."

Eenheid

Hij heeft wel begrip voor de manier van onderhandelen van de Britten. "Zoals de Britten onderhandeld hebben zou ik het ook hebben gedaan. Kijken waar je verdeeldheid bij de onderhandelingspartners kunt vinden. Dat is wat ze de afgelopen jaren hebben gedaan.

Maar volgens Timmermans zal het beeld van de afgelopen jaren ook de komende dagen als nog een politieke verklaring moet worden opgesteld, een bijlage bij het ontwerpakkoord van vorige week, niet veel veranderen. "Die eenheid blijft. Er is geen verdeeldheid".

Concessies zoals de Britse premier graag wil, ziet Timmermans er niet van komen. De vraag is dan wel of de Britse premier de stemming in het Lagerhuis zal overleven. "Dat zullen we zien", begint hij voorzichtig aan het antwoord. "Dan hebben we een nieuwe situatie, maar de commissie is overal op voorbereid. Ik hoop dat het niet gebeurt, want het levert voor iedereen schade op."

De vicevoorzitter legt een kleine klemtoon op het woord iedereen. "Onze opdracht is om de schade zo beperkt mogelijk te houden voor onszelf, maar ook voor de Britten. Er is al genoeg ellende uit deze brexit voortgekomen. Dat gaat gevolgen hebben voor mensen, voor hun bestaanszekerheid. Er is niemand in de Europese Unie die de Britten wil straffen. We weten dat iedereen schade heeft en die willen we voor iedereen beperken. Maar als je de Europese Unie verlaat kun je niet alle voordelen van de Unie meenemen.

"Misschien moeten we kijken naar wat mevrouw May over de deal heeft gezegd in Engeland. Ze zegt namelijk: Dit is het mensen. Dit is het beste wat ik heb kunnen uitonderhandelen voor het Verenigd Koninkrijk. "

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl