Hollandse Hoogte - Robin Utrecht

Probleemgezinnen hebben meer dan wekelijks te maken met geweld, gemiddeld 71 keer per jaar. Uit onderzoek van het Verwey-Jonker Instituut blijkt dat huiselijk geweld veel heftiger is dan gedacht. Ook blijken de gevolgen voor kinderen groter.

In meer dan de helft van de gevallen zijn kinderen niet alleen getuige van geweld tussen ouders, maar zelf ook slachtoffer. Gemiddeld gebeurt dat 1 keer per maand. Het gaat in de meeste gevallen om psychisch geweld zoals vernedering, uitschelden of dreigementen. Fysieke mishandeling van kinderen komt in een derde van de gevallen voor.

"Het is voor het eerst dat zo'n meting op grote schaal wordt gedaan, maar het valt echt tegen", zegt een woordvoerder. "Er zijn meer incidenten dan verwacht, de gevolgen zijn ernstiger en de doorwerking duurt langer. Het is heftiger dan verwacht."

Door het geweld hebben kinderen uit probleemgezinnen vaker dan andere last van traumatische klachten, zoals depressiviteit, angst of PTSS. Ook ervaren kinderen emotionele onveiligheid en verloopt de hechting met ouders moeizaam. Door de psychische schade kunnen kinderen heftig reageren, bijvoorbeeld met vluchtgedrag of juist opstandigheid.

Armoede, werkloosheid, alcohol

De onderzoekers benadrukken dat huiselijk geweld in alle lagen van de bevolking kan voorkomen, maar zien wel dat het in armere gezinnen vaker voorkomt. Bijna de helft van de gevolgde gezinnen heeft een inkomen van minder dan 1500 euro per maand.

Ook werkloosheid en alcoholgebruik spelen een rol. Ruim de helft van de gezinnen kampte met werkloosheid, tegen 5 procent in de rest van de samenleving. Ook bleek meer dan 40 procent van de mannen en ruim 30 procent van de vrouwen een alcoholprobleem te hebben.

Het viel de onderzoekers bovendien op dat veel ouders die met huiselijk geweld te maken hebben daar zelf in het verleden ook slachtoffer van geweest (44 procent). "Er is sprake van een vicieuze cirkel die alleen kan worden doorbroken met goede en passende hulp aan kinderen én ouders", concluderen ze.

Verdere resultaten

Het onderzoek werd uitgevoerd onder bijna 1100 gezinnen met kinderen tussen de 3 en 18 jaar. Zij waren in meer dan 100 gemeenten aangemeld bij steunpunt Veilig Thuis.

Het Verwey-Jonker Instituut zal in de toekomst nog onderzoek doen naar het soort geweld en de kwaliteit van de hulpverlening. Het onderzoek loopt nog tot 2021.

STER reclame