ANP
NOS Nieuws

Haringvlietsluizen kunnen op een kier

Vanaf vandaag worden de Haringvlietsluizen geregeld op een kier gezet. Daardoor kunnen vissen erdoorheen zwemmen en komt er weer een verbinding tussen de grote rivieren en de Noordzee.

Het principebesluit daartoe is al veel eerder genomen, maar het duurde nog jaren voordat het in de praktijk werd ingevoerd. Minister Van Nieuwenhuizen stelde vandaag het zogeheten Kierbesluit in werking.

Door de sluizen regelmatig op een kier te zetten, kunnen bijvoorbeeld de zalm en zeeforel het Haringvliet en het rivierengebied erachter inzwemmen om daar te paaien.

Drink- en landbouwwater gegarandeerd

De Haringvlietdam, die in 1971 als onderdeel van de Deltawerken werd voltooid, vormde tot nu toe een harde scheiding tussen zoet en zout water. Door het Kierbesluit zal het westelijk deel van het Haringvliet gaan verzilten.

Het water ten oosten van de lijn Middelharnis-Spui blijft zoet: om dat te realiseren zijn de afgelopen jaren nieuwe innamepunten, pijpleidingen, sloten en kanalen aangelegd. "Daarmee is goed drink- en landbouwwater gegarandeerd", zegt Van Nieuwenhuizen.

De sluizen gaan vanwege de droogte vandaag nog niet echt open. Zodra de waterstand in de rivieren hoog genoeg is, gaat Rijkswaterstaat stapsgewijs de sluizen op een kier zetten. De minister benadrukt dat de sluizen dichtgaan als er te veel zout het Haringvliet binnenkomt.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl