NOS NieuwsAangepast

Knops vindt bestuur Bonaire onder de maat, gaat orde op zaken stellen

  • Dick Drayer

    Correspondent Curaçao

  • Dick Drayer

    Correspondent Curaçao

Nederland gaat zich actief bemoeien met het bestuur op Bonaire. Een speciaal te benoemen 'programmamanager bestuursakkoord' gaat het financieel beheer en de ambtelijke organisatie opnieuw inrichten. Volgens staatssecretaris Raymond Knops van Koninkrijksrelaties is de huidige slagkracht van het lokale bestuur ver onder de maat.

Het nieuwe bestuursakkoord beslaat een periode van vier jaar, met een tussentijdse evaluatie eind 2020. Het akkoord moet volgens Knops onder meer leiden tot zichtbare resultaten op het gebied van verkeer en infrastructuur, gezond voedsel en het creëren van voldoende betaalbare sociale woningen op het eiland.

Financieel beheer

Volgens Den Haag is gezond financieel beheer noodzakelijk om het bestuursakkoord uit te voeren. Ondanks de bemoeienissen van het College financieel toezicht, is dat Bonaire niet gelukt, zo luidt het oordeel. Onder leiding van een nieuwe topambtenaar moet dat nu wel gebeuren, zodat een aanwijzing uit Den Haag niet nodig is.

Bestuurskracht

De ambtelijke organisatie op Bonaire is vergrijsd en er is onvoldoende expertise in huis om de burger goede dienstverlening te garanderen. In het bestuursakkoord komen middelen ter beschikking om nieuwe mensen aan te nemen die voldoen aan het juiste functieprofiel.

Ambtenaren moeten terug naar de schoolbankjes om hun kennis bij te brengen. Bestuurders die een politieke functie bekleden, gaan in het vervolg gescreend worden op integriteit.

Staatssecretaris Knops op Bonaire

Knops vindt niet dat er sprake is van ingrijpen door Den Haag. Het bestuurscollege en de eilandsraad zijn akkoord met de afspraken en blijven ook in functie.

Volgens eilandsraadslid Clark Abraham krijgt Den Haag met dit bestuursakkoord wél een dikke vinger in de pap. "We geven de regie weg en zetten de eilandsraad buitenspel, want de programmamanager legt verantwoording af aan Den Haag, niet aan mij."

Abraham vindt het onbegrijpelijk dat Nederland niet wacht tot de verkiezingen in maart 2019, wanneer een nieuw bestuurscollege aantreedt en je een echt meerjarenbestuursakkoord kan aangaan. "Nu regeert een aftredend bestuurscollege over zijn graf heen."

Wanorde

Abraham is het overigens wel eens dat er wat moet gebeuren op Bonaire. Er heerst volgens hem bestuurlijke wanorde. "Maar het huidige bestuurscollege heeft al aangetoond de problemen niet aan te kunnen pakken. En een blik Nederlandse ambtenaren, consultants en specialisten opentrekken is geen garantie voor succes. Kijk naar Sint-Eustatius."

Op dat eiland greep Knops eerder dit jaar ook al in, maar daar werd het hele bestuurscollege met eilandsraad opzijgezet. Morgen zal de bewindsman aankondigen dat de verkiezingen van volgend jaar daar tot nader order worden uitgesteld.

Draagvlak

Veel Bonairianen zullen desondanks blij zijn met de koers die Nederland nu inzet, denkt ook Abraham. "Het huidige bestuurscollege is een samenraapsel van politiek afgesplitste eenlingen zonder nog enige relatie met de eerdere verkiezingsuitslag. Ze krijgen al anderhalf jaar niets gedaan en hebben geen enkel draagvlak meer onder de bevolking", aldus Abraham.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl