NOS Nieuws

Keuzesite geestelijke zorg moet ggz-wachtlijsten terugdringen

Sinds vandaag staat een nieuwe website online voor mensen die geestelijke zorg nodig hebben. De site Kiezen in de ggz moet patiënten en huisartsen helpen bij het vinden van psychiaters, psychologen en andere behandelaars zonder wachtlijst.

Kiezen in de ggz geeft informatie over de wachttijd per aanbieder en per aandoening, zoals autisme of depressie. "Met deze website wordt het gemakkelijker om een aanbieder te vinden die wél plek heeft", zegt Marjan ter Avest. Zij is directeur van patiëntenorganisatie MIND, die samen met onder meer de ggz-sector en het ministerie van VWS het initiatief nam voor de site.

Staatssecretaris Blokhuis verwacht kortere wachtlijsten in de ggz door de site. Hij zegt dat de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) ggz-aanbieders gaat dwingen om actuele wachttijden door te geven.

Meer dan half jaar

Volgens de NZa en de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd zijn de wachtlijsten voor autisme, traumabehandelingen en persoonlijkheidsstoornissen veel te lang. Patiënten moeten vaak maanden en soms zelfs meer dan een half jaar wachten voordat hun behandeling begint.

Volgens patiëntenorganisatie MIND verwijzen huisartsen nu vaak door naar dezelfde psychiater of psycholoog. "De sector is complex en dan kiezen huisartsen voor iemand die ze kennen en vertrouwen", zegt directeur Ter Avest. Kiezen in de ggz moet huisartsen wijzen op andere behandelaars in de buurt met een kortere of helemaal geen wachttijd.

Toch is transparantie volgens de patiëntenorganisatie niet de enige oplossing. "De urgentie blijft onverminderd hoog om de lange wachttijden in bepaalde regio's terug te brengen naar een acceptabel niveau."

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl