AFP

In de eerste tien maanden van dit jaar zijn er 100.000 migranten met boten over de Middellandse Zee naar Europa gekomen. Dat zijn er aanzienlijk minder dan vorig jaar, toen er op 4 november al bijna 155.000 migranten in Europa waren gearriveerd via de Middellandse Zeeroute, blijkt uit cijfers van de Internationale Organisatie voor Migratie (IOM).

In 2016 gingen in diezelfde periode 337.700 migranten in Europa aan land. Toen werd al in februari de 100.0000ste migrant van dat jaar geteld. Dit jaar zijn tot dusver 2000 migranten tijdens de overtocht omgekomen of vermist geraakt.

Libische kustwacht

De daling van het aantal migranten kan voor een deel worden toegeschreven aan de inzet van de Libische kustwacht. Volgens de IOM heeft de Libische kustwacht dit jaar zeker 14.370 mensen die op weg waren naar Europa, opgepikt en mee teruggenomen naar Libië. De EU traint en financiert de kustwacht om mensenhandelaars te ontmoedigen en de toestroom van migranten naar Europa in te dammen.

De cijfers over 2018 laten een grote verschuiving zien in de landen van aankomst. Bijna de helft van de migranten (49.000) kwam dit jaar in Spanje aan land. Vorig jaar waren dat er 16.000. De sterke stijging is een direct gevolg van het nieuwe beleid van Italië om migranten te weren.

Italië, dat vorig jaar met bijna 114.000 migranten veruit de meeste mensen binnenliet, zag dat aantal dit jaar dalen tot 21.167. Dat is bewerkstelligd door de regering die dit voorjaar aantrad. Schepen met migranten mochten niet meer afmeren in Italiaanse havens, maar werden opnieuw de zee op gestuurd. Spanje liet de opvarenden wel binnen, en al snel verlegden de boten met migranten de koers naar Spanje.

In Griekenland kwamen dit jaar 27.700 migranten aan, ongeveer evenveel als vorig jaar.

Dodelijke Middellandse Zee

Met 2000 doden is de Middellandse Zee het gebied waar wereldwijd veruit de meeste migranten omkomen. Daarna volgt de Mexicaans-Amerikaanse grens, waar 344 migranten zijn omgekomen of worden vermist. Op de derde plaats volgt de Hoorn van Afrika met 156 doden of vermisten.

STER reclame