ANP

Er komen volgend jaar 151 bedden bij in de beveiligde geestelijke gezondheidszorg. De zorgverzekeraars hebben daarover afspraken gemaakt met de ggz-sector, gemeenten, het Openbaar Ministerie en de Nationale Politie. Die hadden om extra bedden voor mensen met verward gedrag gevraagd. Nu zijn er nog ruim 400 bedden beschikbaar.

Voor sommige verwarde mensen is in een reguliere instelling geen plaats, omdat ze naast intensieve zorg ook beveiliging nodig hebben. Het gaat dan bijvoorbeeld om mensen die vanwege hun ziektebeeld een gevaar voor zichzelf of hun omgeving vormen. Ze worden opgevangen op forensische afdelingen, in klinieken of op zogenoemde HIC (High & Intensive Care)-afdelingen.

GGZ Nederland had dit jaar al opgeroepen tot de komst van 150 extra 'beveiligde bedden'. Ook staatssecretaris Blokhuis van Volksgezondheid drong aan op maatregelen. Bij de politie werd vorig jaar een recordaantal incidenten gemeld met verwarde personen.

STER reclame