ANP

De Rabobank, ING, ABN Amro en de Bank Nederlandse Gemeenten zijn steeds beter in staat om een financiële schok op te vangen. Ze hebben een stresstest van de Europese bankautoriteit EBA goed doorstaan.

Kapitaalbuffers zijn nu groter dan bij de stresstest van twee jaar geleden. ING, de grootste bank, heeft een buffer die bijna twee keer zo groot is als de officieuze ondergrens. En de buffer van de Bank Nederlandse Gemeenten is zelfs vier keer zo groot.

Aan de hand van de cijfers kunnen toezichthouders bepalen of er actie moet worden ondernomen, maar dat is nu niet nodig. De buitenlandse banken Barclays, Lloyds en Banco BPM scoren in de stresstest het slechtst, maar ook daar is geen sprake van een gevarenzone.

De inspanningen van de banken van de afgelopen jaren hebben er volgens de EBA toe geleid dat die nu sterker en veerkrachtiger zijn.

Zo'n 70 procent van de banken is onderzocht.

STER reclame