Presentator Tim Hofman startte een burgerinitiatief #eigeland
NOS NieuwsAangepast

Ruim 90.000 handtekeningen voor petitie kinderpardon

Presentator Tim Hofman heeft meer dan 90.000 handtekeningen opgehaald met een petitie voor een kinderpardon. Daarmee is het vereiste aantal van minimaal 40.000 steunbetuigingen bereikt om het onderwerp in de politiek besproken te krijgen. Dat kan overigens alleen mits ook aan andere voorwaarden wordt voldaan.

Hofman kwam gisteren met zijn initiatief, naar aanleiding van zijn documentaire Terug naar je eige land. Daarin volgt hij vijf kinderen van een groep van ongeveer 400 kinderen die in Nederland zijn geboren of hier al langer dan vijf jaar wonen en het land uit moeten. Volgens Hofman lopen ze psychische schade op. Hij wil daarom een kinderpardon "dat wel werkt".

In de petitie roept Hofman op een eerder gebruikte overgangsregeling nieuw leven in te blazen. Volgens hem werkte die goed, omdat mensen niet werden gedwongen mee te werken aan hun uitzetting. Hij roept op alle 400 kinderen en hun gezinnen een verblijfsvergunning te geven.

Dat Hofman meer dan de 40.000 handtekeningen heeft verzameld wil niet zeggen dat het onderwerp echt in de Tweede Kamer wordt besproken. Het valt nog te bezien of de petitie aan de eerste voorwaarde van het burgerinitiatief voldoet, waarin wordt bepaald dat het onderwerp de afgelopen twee jaar niet al behandeld mag zijn.

Recent is in de Kamer gedebatteerd over de Armeense kinderen Lili en Howick en politieke partijen hebben voorgesteld om de regeling aan te passen. Een speciale Kamercommissie zal straks, als het initiatief wordt ingediend moeten beoordelen of het onderwerp in de Kamer "aan de orde is geweest".

Daarnaast moeten de ingezamelde handtekeningen van kiesgerechtigden zijn. Dit houdt in dat alle ondertekenaars meerderjarig moeten zijn en hier wordt bij intekening in eerste instantie niet naar gevraagd. De commissie stelt de leeftijd vast via een steekproef en stuurt dan enkele honderden deelnemers een brief met de vraag of ze een kopie van hun identiteitsbewijs kunnen sturen om hun leeftijd te bevestigen.

Regeerakkoord

Ook als aan die voorwaarden wordt voldaan, en het voorstel in de Kamer wordt behandeld, is het nog maar de vraag of er een nieuw kinderpardon komt. De coalitie heeft in het regeerakkoord afgesproken om de regeling te laten zoals hij is.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl