De kolencentrale aan de Hemweg in Amsterdam
NOS Nieuws

Kolencentrales mogelijk eerder dicht als CO2-doel niet wordt gehaald

Klimaatminister Wiebes onderzoekt de mogelijkheid van het eerder sluiten van een of meerdere kolencentrales. De minister erkende vannacht in de Tweede Kamer voor het eerst dat er een reële kans is dat Nederland de doelstelling voor de vermindering van de uitstoot van CO2 in 2020 niet haalt.

De uitstoot van broeikasgassen moet dan ten opzichte van 1990 met 25 procent zijn gedaald. Het gerechtshof bepaalde onlangs in het Urgenda-vonnis dat de overheid meer moet doen om deze doelstelling te halen.

Volgens deskundigen komt de daling zonder aanvullende maatregelen niet verder dan 23 procent. Het gaat dan om een gat van zo'n 4 miljoen ton CO2. Bijvoorbeeld sluiting van de Hemwegcentrale van Nuon/Vattenfall in Amsterdam zou zo'n 3 miljoen ton opleveren. De sluiting staat nu gepland voor eind 2024 maar zou versneld kunnen worden.

Kolencentrales in top-10 vervuilers

Binnenkort komt het kabinet met het wetsvoorstel dat regelt dat er in 2030 helemaal geen kolengestookte energiecentrales meer zijn. Op dit moment heeft Nederland er nog vijf, waarvan de drie grootste en nieuwste in Rotterdam en de Eemshaven in de top-10 staan van industriële CO2-'vervuilers'.

De minister gaf in het debat over het Klimaatakkoord aan dat hij werkt aan een pakket aanvullende maatregelen dat ingezet kan worden als volgend jaar blijkt dat de doelstellingen inderdaad niet worden gehaald. Wiebes erkende dat kolencentrales daar onderdeel van uitmaken, maar liet zich in een interruptiedebat met GroenLinks-fractievoorzitter Klaver niet verleiden om hier gedetailleerder op in te gaan.

In januari komt het Planbureau voor de Leefomgeving met een actuele berekening over de te verwachten afname van de uitstoot van broeikasgassen.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl